svasdssvasds

ศาลยกคำร้อง I Thermal ขยายเวลาวางเงินซื้อ “โรงแรมดาราเทวี” 1.9 พันล้าน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
03 ต.ค. 2565 เวลา 6:09 น. 1.8k

ศาลแพ่งจังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งยกคำร้อง  I Thermal ขอขยายระยะเวลาวางเงินซื้อทรัพย์ “โรงแรมดาราเทวี” 1.9 พันล้าน พร้อมระบุให้นำเงินดังกล่าวมาวางต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามที่ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตไว้ 

จากกรณีของข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินของ “โรงแรมดาราเทวี” จังหวัดเชียงใหม่ หลังจาก บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด หรือ I Thermal ผู้ชนะประมูลซื้อทรัพย์สินโรงแรมดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม่ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งจังหวัดเชียงใหม่ ไปเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565

 

เพื่อขอให้ศาลฯ เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ I Thermal ขยายระยะเวลาการวางเงินค่าซื้อทรัพย์โรงแรมดาราเทวีฯ ส่วนที่เหลืออีก 1,902.62 ล้านบาท พร้อมทั้งขอให้ศาลฯขยายเวลาการวางทรัพย์ส่วนที่เหลือด้วย

 

จนเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ศาลแพ่งจังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาการวางเงินค่าซื้อทรัพย์โรงแรมดาราเทวีฯ ส่วนที่เหลืออีก 1,902.62 ล้านบาท และให้ I Thermal นำเงินมาชำระค่าซื้อทรัพย์โรงแรมดาราเทวีฯส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

ล่าสุดมีรายงานข่าวแจ้งว่า ศาลแพ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งยกคำร้องการขอขยายระยะเวลาวางเงินซื้อทรัพย์ โดยศาลพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ผู้ร้องซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาดและทำสัญญาซื้อ ขายที่ดินดังกล่าวกับเจ้าพนักงานบังคับคดี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ผู้ร้องจึงมีหน้าที่ต้องนำเงิน ค่าที่ดินมาชำระแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีภายในกำหนดเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดไว้ 

 

ต่อมาผู้ ร้องได้มีคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินซื้อทรัพย์ส่วนที่เหลือ 1,192.9 ล้านบาท และศาลแพ่ง มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องขยายระยะเวลาวางเงินซื้อทรัพย์ดังกล่าวได้จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 และครั้งที่ 2 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 แล้ว การที่ผู้ร้องเป็นผู้ประมูลซื้อทรัพย์พิพาทผู้ร้องย่อมต้อง เตรียมการณ์ที่จะชำระราคาทรัพย์สินที่ประมูลซื้อไว้

ประกอบกับเมื่อพิจารณาวันที่ผู้ร้องประมูลซื้อ ทรัพย์ได้และระยะเวลาที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องขยายระยะเวลาวางเงินซื้อทรัพย์ส่วนที่เหลือ จนถึงปัจจุบันแล้ว เห็นว่าเป็นระยะเวลากว่า 10 เดือนแล้ว แต่ผู้ร้องก็ยังยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลา วางเงินซื้อทรัพย์โดยอ้างเหตุว่าอยู่ในระหว่างหาแหล่งเงินกู้ทุกครั้ง 

 

พฤติการณ์ของผู้ร้องดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่าผู้ร้องยังไม่มีความพร้อมที่จะชำระราคาทรัพย์ส่วนที่เหลือ และยังไม่แน่นอนว่าผู้ร้องจะ สามารถชำระเงินดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ผู้ร้องขอขยายไว้ได้หรือไม่ ประกอบกับเจ้าหนี้ผู้รับจำนอง มีคำร้องขอคัดค้านการขอขยายระยะเวลาชำระราคาค่าซื้อทรัพย์ส่วนที่เหลือ 

 

จึงมีคำสั่งยกคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินซื้อทรัพย์ส่วนที่เหลือหากผู้ร้องยังประสงค์จะวางเงินค่าซื้อทรัพย์ส่วนที่เหลือ ให้นำเงินดังกล่าวมาวางต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามที่ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตไว้ ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด