“นิพนธ์”สั่งกรมที่ดินจัดการเด็ดขาดออกโฉนดโดยมิชอบเกาะนุ้ยนอก กระบี่ 

22 ธ.ค. 2564 | 04:54 น.

“นิพนธ์” สั่ง กรมที่ดิน จัดการเด็ดขาดเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมออกโฉนดที่ดินเกาะนุ้ย จ.กระบี่  พร้อมเร่งเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกโดยมิชอบ ย้ำฟันทั้งวินัย-อาญาไม่ต้องไว้หน้า หลักฐานถึงใครร่วมขบวนการฟันไม่เลี้ยง       

 

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ในฐานะที่กำกับดูแลกรมที่ดิน กล่าวถึงกรณีตัวแทนกลุ่มชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านเจ๊ะหลี หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ร้องเรียนถึงการออกโฉนดที่ดินบนเกาะนุ้ยนอกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ว่า ได้สั่งให้กรมที่ดินตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เรียบร้อยแล้ว  โดยกำชับให้ลงพื้นที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในออกโฉนดที่ดินนี้ให้เสร็จภายใน 15 วัน 

 

“นิพนธ์”สั่งกรมที่ดินจัดการเด็ดขาดออกโฉนดโดยมิชอบเกาะนุ้ยนอก  กระบี่ 

 

 

 

โดยผลการสอบสวนพบว่า โฉนดที่ดินเลขที่ 12360 ตำบลเกาะลันตา จังหวัดกระบี่เนื้อที่ 5 ไร่ 2.3 ตารางวา เพิ่งออกโฉนดที่ดินเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน โดยอ้างอาศัยหลักฐาน ส.ค. 1  ต่อมา ได้มีการขอจดทะเบียนขายที่ดินดังกล่าวเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564

 

ทั้งที่เป็นโฉนดที่ดินที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะออกไม่ตรงตามหลักฐาน ส.ค. 1 ที่ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการยื่นขอออกโฉนดที่ดิน ที่สำคัญคือทางจังหวัดกระบี่ไม่ได้ประกาศกำหนดเป็นท้องที่เดินสำรวจที่ดินทั้งยังพบว่า ที่ดินดังกล่าวไม่มีร่องรอยการทำประโยชน์ มีสภาพเป็นเกาะที่ห้ามไม่ให้ออกเป็นโฉนดที่ดินตามกฎหมาย

“นิพนธ์”สั่งกรมที่ดินจัดการเด็ดขาดออกโฉนดโดยมิชอบเกาะนุ้ยนอก  กระบี่ 

“ผมกำชับให้กรมที่ดินมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อพิจารณาเพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว โดยมีผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เป็นประธานกรรมการให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน โดยสั่งให้ดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาอย่างร้ายแรงกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 

ในการร่วมออกโฉนดที่ดินที่เกาะนุ้ยโดยมิชอบในครั้งนี้ เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างในการทุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวงขายสมบัติชาติต่อไป โดยเน้นย้ำว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุด โดยไม่ไว้หน้าใคร หากหลักฐานและพยานในการตรวจสอบสามารถสาวไปถึงคนในขบวนการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบในครั้งนี้” นายนิพนธ์กล่าว