กรมที่ดินลุยเพิกถอนโฉนดเกาะนุ้ยนอก กระบี่ พบ ส.ค.1ไร้ร่องรอยทำประโยชน์

17 ธ.ค. 2564 | 05:40 น.

กรมที่ดินตั้งกรรมการตามมาตรา61 ประมวลกฎหมายที่ดิน ถอนเอกสารสิทธิ์ พื้นที่เกาะนุ้ยนอก ตำบลเกาะลันตาใหญ่  กระบี่5ไร่  หลังกลุ่มชาวบ้าน อนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านเจ๊ะหลี ร้องเรียน  ออกโฉนดโดยมิชอบ  ใช้หลักฐาน ส.ค. 1 ไม่มีร่องรอยการทำประโยชน์   

 

กรณี ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านเจ๊ะหลี หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ร้องเรียนการออกโฉนดที่ดินบนพื้นที่ทั้งเกาะนุ้ยนอก โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ล่าสุดแหล่งข่าวจากกรมที่ดินระบุว่า นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ลงพื้นที่เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ผลการสอบสวนปรากฏว่า โฉนดที่ดินเลขที่ 12360 ตำบลเกาะลันตา จังหวัดกระบี่เนื้อที่ 5 ไร่ 2.3 ตารางวา ออกโฉนดที่ดินเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน โดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. 1

กรมที่ดินลุยเพิกถอนโฉนดเกาะนุ้ยนอก กระบี่ พบ ส.ค.1ไร้ร่องรอยทำประโยชน์

 

 

ต่อมา ได้มีการขอจดทะเบียนขายเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ปรากฏว่าโฉนดที่ดินดังกล่าวเป็นโฉนดที่ดินที่ออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกไม่ตรงตามหลักฐาน ส.ค. 1 ที่ใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอออกโฉนดที่ดิน ประกอบกับจังหวัดกระบี่ไม่ได้ประกาศกำหนดเป็นท้องที่เดินสำรวจฯ และผลการตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง ปรากฏว่า ที่ดินไม่มีร่องรอยการทำประโยชน์ มีสภาพเป็นเกาะซึ่งต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามกฎหมาย

กรมที่ดินลุยเพิกถอนโฉนดเกาะนุ้ยนอก กระบี่ พบ ส.ค.1ไร้ร่องรอยทำประโยชน์

กรมที่ดิน จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อพิจารณาเพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

เป็นประธานกรรมการ นายอำเภอเกาะลันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ และนักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นกรรมการ โดยจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน พร้อมทั้งดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 ทั้งนี้ ในส่วนการดำเนินคดีทางอาญา กรมที่ดิน ได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ให้ดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป