ออกโฉนด..รวดเร็ว แม่นยำ ด้วยเทคโนโลยี RTK

19 พ.ย. 2564 | 04:54 น.

"กรมที่ดิน" เปิดนวัตกรรมการรังวัดรูปแปลงที่ดินด้วยระบบดาวเทียม RTK GNSS Network ด้วยความถูกต้อง แม่นยำ ระดับเซนติเมตร มาใช้ในการรังวัดรูปแปลงที่ดินให้มีค่าพิกัดภูมิศาสตร์ ที่มีความละเอียดถูกต้องสูงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

ออกโฉนด..รวดเร็ว แม่นยำ ด้วยเทคโนโลยี RTK

ติดตามรายการฐานทอล์ก ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 11.10 เป็นต้นไป ทางเนชั่นทีวี 22