svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ทีโอเอ จับมือมูลนิธิพระดาบส ร่วมสร้าง “ช่างทาสี” สู่เถ้าแก่มืออาชีพ

08 กันยายน 2566

ทีโอเอ จับมือมูลนิธิพระดาบส เปิดโครงการความร่วมมือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอน “หลักสูตรวิชาชีพช่างทาสีและวัสดุเคลือบผิว” สร้าง “ช่างทาสี” สู่เถ้าแก่มืออาชีพ

มูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบส ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาแต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ได้ศึกษาวิชาชีพงานช่าง นำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ปัจจุบันโรงเรียนพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ เปิดสอน 8 หลักสูตร และโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดสอน4 หลักสูตร โดยเปิดสอนเพื่อสร้างอาชีพด้านงานช่างเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นช่างรถยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง หลักสูตรวิชาชีพช่างเชื่อม แต่ก็ยังมีหลักสูตรวิชาชีพการเกษตรพอเพียง หลักสูตรวิชาชีพเคหบริบาล หลักสูตรวิชาชีพช่างไม้เครื่องเรือนอีกด้วย นอกจากจะสอนเรื่องวิชาชีพแล้วยังมีการสอนเรื่องจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพด้วย

ทีโอเอ จับมือมูลนิธิพระดาบส ร่วมสร้าง “ช่างทาสี” สู่เถ้าแก่มืออาชีพ

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีนโยบายที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไทยในการมองโอกาสทางการศึกษา จึงร่วมกับ “มูลนิธิพระดาบส” จัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอน “หลักสูตรวิชาชีพช่างทาสีและวัสดุเคลือบผิว” ตั้งแต่ปี 2562 เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพช่างทาสีให้แก่นักเรียนโรงเรียนพระดาบส ได้สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างอาชีพ มีรายได้ พร้อมชี้ให้เห็นถึงช่องทาง โอกาสที่จะสามารถพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวสู่การเป็น “เถ้าแก่หรือเจ้าของธุรกิจ” รุ่นใหม่ได้

ล่าสุด พล.อ.อ. ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีบวงสรวง “พระสุรุจิดาบส” และพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พร้อมทั้งมอบเสื้อปฏิบัติการช่างให้แก่ศิษย์พระดาบสรุ่นที่ 46 โดยมี คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริษัทฯ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ทีโอเอ จับมือมูลนิธิพระดาบส ร่วมสร้าง “ช่างทาสี” สู่เถ้าแก่มืออาชีพ

พลอากาศโท สุรพล อิ่มแสง กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิพระดาบส แพทย์หญิง กรรณิการ์ ตันประเสริฐ กรรมการมูลนิธิพระดาบส นายนคร ศิลปอาชา กรรมการมูลนิธิพระดาบส นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส พลอากาศตรีหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง กรรมการจัดหาทุนมูลนิธิพระดาบส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระดาบส และศิษย์พระดาบสร่วมพิธี ณ มูลนิธิพระดาบส ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการด้วย

หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 43 ฉบับที่ 3,920 วันที่ 7 - 9 กันยายน พ.ศ. 2566