svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“พฤกษา” เดินหน้าสร้างป่าชุมชน หนุนไทยก้าวสู่ Net Zero

08 กันยายน 2566

“พฤกษา โฮลดิ้ง” จับมือ “มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ” เดินหน้าโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างป่าชุมชน ขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ Net Zero

นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น Executive Advisor บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะที่กลุ่มพฤกษาเป็นองค์กรหนึ่งของสังคม เราต้องการทำให้สังคมนี้น่าอยู่และส่งเสริมให้สังคมอบอุ่น ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับจุดหมายและวิสัยทัศน์ใหม่ของกลุ่มพฤกษา ด้วยกรอบแนวคิด ใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต “อยู่ดี มีสุข” (Live well Stay well) พฤกษามีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 30 ภายในปี 2573 พร้อมมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2593

ดังนั้นพฤกษา โฮลดิ้ง ร่วมมือกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชนและชุมชน เพื่อสร้างป่าที่สมบูรณ์ควบคู่กับการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้ชุมชน

“พฤกษา” เดินหน้าสร้างป่าชุมชน หนุนไทยก้าวสู่ Net Zero

“ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้กลุ่มพฤกษาได้มีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคม โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ที่สั่งสมประสบการณ์เกือบ 40 ปีมาขยายผลเพื่อร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนในป่า พร้อมกับร่วมแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมของไทยและของโลกไปในคราวเดียวกัน

โดยในปี 2566 นี้ โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนใน 77 ป่าชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ 143,496 ไร่ ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ อำนาจเจริญ และยโสธร โดยจะเป็นพื้นที่ขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตได้ประมาณ 100,000 ไร่ มีผู้เข้าร่วม 12,721 ครัวเรือน และมีภาคเอกชนชั้นนำมาร่วมสนับสนุนการพัฒนา 14 ราย”

“พฤกษา” เดินหน้าสร้างป่าชุมชน หนุนไทยก้าวสู่ Net Zero

การเข้าร่วมโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงถือเป็นหนึ่งใน Road map ที่จะพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเป้าไว้ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในชุมชน ช่วยลดปัญหาว่างงาน ปัญหาหนี้ครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายด้านสังคมของกลุ่มพฤกษา ด้วยเช่นกัน

หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 43 ฉบับที่ 3,920 วันที่ 7 - 9 กันยายน พ.ศ. 2566