svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เลือกตั้ง ส.ส.กทม. ประกาศ 5 รูปแบบแบ่งเขต เปิดแสดงความเห็นพรุ่งนี้

03 กุมภาพันธ์ 2566

กกต. ประกาศ 5 รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. กทม. เปิดให้พรรคการเมือง-ประชาชนแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง 10 วัน 4-13 ก.พ. ก่อนสรุปความเห็นส่ง กกต.กลาง

วันนี้ (3 ก.พ.66) นายสำราญ ตันพาณิช ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) เปิดเผยว่า วันนี้ สำนักงาน กกต.กทม.ได้ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นเวลา 10 วัน  โดยจะเริ่มแสดงความคิดเห็นได้ในวันพรุ่งนี้  (4 ก.พ.)  ซึ่งสำนักงาน กกต.กทม.ได้จัดทำประกาศ แผนที่รูปแบบการแบ่งเขต บรรจุไว้ใน  QR CODE   โดย กทม. จำทำรูปแบบการแบ่งเขตไว้  5 รูปแบบ

                    เลือกตั้ง ส.ส.กทม. ประกาศ 5 รูปแบบแบ่งเขต เปิดแสดงความเห็นพรุ่งนี้

นายสำราญ กล่าวว่า การแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นเพียงขั้นตอนการเริ่มต้น โดยให้ ผอ.กกต.จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดำเนินการจัดการแบ่งเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบ ต่อ 1 จังหวัด เพื่อประกาศ รับฟังความคิดเห็น พรรคการเมือง ประชาชน ในเขตนั้นๆ  ยังไม่ได้เคาะกว่ารูปแบบไหนดีกว่าแบบไหน   

ทั้งนี้ กทม.แบ่งเขตไว้ 5 รูปแบบ เพื่อให้เป็นทางเลือก โดยทุกรูปแบบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกประการ ก่อนจะรับฟังความเห็นพรรคการเมือง คนกรุงเทพฯ ว่ารูปไหนที่เห็นว่ามีความเหมาะสมที่สุด กับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น

                         เลือกตั้ง ส.ส.กทม. ประกาศ 5 รูปแบบแบ่งเขต เปิดแสดงความเห็นพรุ่งนี้    เลือกตั้ง ส.ส.กทม. ประกาศ 5 รูปแบบแบ่งเขต เปิดแสดงความเห็นพรุ่งนี้

หลังจาก 10 วันแล้ว ก็จะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดในแต่ละรูปแบบ เสนอต่อ กกต.กลางให้วินิจฉัยรูปแบบเขตเลือกตั้งที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด ซึ่งวิธีการขั้นต้นในการแบ่งเขตแต่ละจังหวัดไปดำเนินการ โดยจะออกประกาศรูปแบบการแบ่งเขตวันนี้ มีผลวันพรุ่งนี้ และเริ่มแสดงความคิดเห็นได้ไปจนถึงวันที่ 13 ก.พ. รวมระยะเวลา 10 วัน ตามที่กำหนด และภายในวันที่ 16 ก.พ.ทุกจังหวัด ก็จะพิจารณารูปแบบที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเรียงตามลำดับ 

นายสำราญ กล่าวยอมรับด้วยว่า การแบ่งเขตเลือกตั้งในครั้งนี้ ในส่วนของ กทม.มีการเปลี่ยนแปลงจากการเลือกตั้งปี 2562  ซึ่งเดิมมี 30 เขต ส.ส. 30 คน  ปัจจุปันเพิ่มมาเป็น 33 เขต ส.ส. 33 คน  ซึ่งในการแบ่งเขตได้นำรูปแบบการแบ่งเดิมมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามเงื่อนไขในมาตรา 27 กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.  ก่อนเปิดรับฟังความคิดเห็น ขณะเดียวกันก็ย้อนไปดูการเลือกตั้งเมื่อปี 2554 และ 2557 ที่มี 33 เขตเลือกตั้งเท่ากัน

                      เลือกตั้ง ส.ส.กทม. ประกาศ 5 รูปแบบแบ่งเขต เปิดแสดงความเห็นพรุ่งนี้      เลือกตั้ง ส.ส.กทม. ประกาศ 5 รูปแบบแบ่งเขต เปิดแสดงความเห็นพรุ่งนี้

“การาแบ่งเราก็ดูหมดทั้งปี 2554 , 2557 และปี 2562 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 29  โดยสิ่งที่ กกต.ต้องการ คือ รับฟังความคิดเห็นให้กว้างขวางที่สุด เพราะประโยชน์ของการเลือกตั้งไม่ได้เกิดกับเรา  หรือใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เกิดประโยชน์กับคนทั้งประเทศ” 

                               เลือกตั้ง ส.ส.กทม. ประกาศ 5 รูปแบบแบ่งเขต เปิดแสดงความเห็นพรุ่งนี้

นายสำราญ กล่าวด้วยว่า ส่วนของกกต.กทม. ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถดำเนินการผ่าน 4 ช่องทางคือ 


1.มาแสดงความเห็นด้วยตนเอง ที่สำนักงานกกต.กทม. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะไม่เว้นวันหยุดราชการ 

2.ผ่านทางโทรสารของสำนักงานกกต.กทม. 

3.ไปรษณีย์ 

4.อีเมลของสำนักงานกกต.กทม

                   เลือกตั้ง ส.ส.กทม. ประกาศ 5 รูปแบบแบ่งเขต เปิดแสดงความเห็นพรุ่งนี้    เลือกตั้ง ส.ส.กทม. ประกาศ 5 รูปแบบแบ่งเขต เปิดแสดงความเห็นพรุ่งนี้