เปิดหน้าที่ เงินเดือน "ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี" ทั้ง 5 กุนซือ

07 พ.ย. 2566 | 08:56 น.

เปิดหน้าที่ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ของ"ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี" ทั้ง 5 กุนซือ ยุทธพงศ์ ,ชัยเกษม ,พลเอก นิพัทธ์ ,พิชัย ,สงคราม พร้อมเจาะประสบการณ์การทำงาน

"ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี" เป็นตำแหน่งข้าราชการการเมือง ทำหน้าที่เปรียบเหมือนเป็น "กุนซือ" ให้กับนายกฯ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา และข้อแนะนำต่างๆแก่นายกฯ 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 ระบุให้นายกรัฐมนตรีสามารถแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ในตำแหน่ง "ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี" ได้ทั้งสิ้น 5 คน ซึ่งแตกต่างจากตำแหน่ง "ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี" ซึ่งไม่ใช่ข้าราชการการเมือง 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมต.คลัง

โดยเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติแต่งตั้ง นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และได้มีมติแต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพิ่มอีก 4 คน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ได้แก่ นายชัยเกษม นิติสิริ ,พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ,นายพิชัย นริพทะพันธุ์ และนายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์

เปิดหน้าที่ เงินเดือน \"ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี\" ทั้ง 5 กุนซือ

เปิดเงินเดือน "ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี"

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 กำหนด ค่าตอบแทนตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีรวม 72,660 บาท แบ่งเป็น

 • เงินดือน 57,660 บาท 
 • เงินประจำตำแหน่ง 15,000 บาท

แบ่งงาน 5 กุนซือ 

ที่ปรึกษานายกฯ ทั้ง 5 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมติ ครม. ในรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน นอกจากทำหน้าที่ให้ข้อแนะนำ และข้อคิดเห็นแก่นายกฯแล้ว ฐานเศรษฐกิจได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวว่า ที่ปรึกษานายกฯแต่ละคน ยังได้รับการมอบหมายงานจากนายกฯ เพื่อดูแลในแต่ละด้านเป็นการเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รับมอบหมายให้ดูรายละเอียด และให้คำปรึกษาในการจัดทำงบประมาณประจำปี

ประวัติการทำงาน

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

นายชัยเกษม นิติสิริ

นายชัยเกษม นิติสิริ รับมอบหมายให้ดูรายละเอียด และให้คำปรึกษา ด้านการแก้ไข จัดทำรัฐธรรมนูญ

ประวัติการทำงาน

 • อดีตอัยการสูงสุด
 • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก รับมอบหมายให้ดูรายละเอียด และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการค้าชายแดน

ประวัติการทำงาน

 • อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม
 • อดีตประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม
 • อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นายพิชัย นริพทะพันธุ์

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รับมอบหมายให้ดูรายละเอียด และให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ 

ประวัติการทำงาน

 • อดีตนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอัญมณีและการส่งออก
 • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
 • อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช

นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์

นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ รับมอบหมายให้ดูรายละเอียด และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับความเป็นอยู่ ข้อเรียกร้อง ตลอดจนข้อร้องเรียนของมวลชน และประชาชน

ประวัติการทำงาน

 • อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
 • อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ
 • อดีตเหรัญญิกพรรคพลังประชาชน

ทั้งนี้ การทำงานของคณะ "ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี" 5 คน และ "ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี" จะมีการประชุมร่วมกันทุกวันพุธที่ 1 และ3 ของเดือน  ณ บ้านพิษณุโลก เพื่อระดมความคิดเห็น ในการเสนอแนวทางให้แก่นายกรัฐมนตรี