ประวัติ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ปรึกษานายกฯ  

16 ต.ค. 2566 | 09:45 น.

เปิดประวัติ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. และอดีต สนช. ผงาด นั่งเป็น ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี คนล่าสุด  หลัง ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (16 ตุลาคม 2566) มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ราย คือ 1. พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก และ 2. นายพิชัย นริพทะพันธุ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ประวัติ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก

เป็นบุตรของ พ.อ.สนอง และนางไพเราะ ทองเล็ก สมรสกับ ทันตแพทย์หญิงรัตนาวดี ทองเล็ก มีบุตร 2 คน สมรสกับ ทันตแพทย์หญิง รัตนาวดี มีบุตรชาย 2 คน คือ ร.ต.นิติพัทธ์ ทองเล็ก และ นักเรียนแพทย์ทหารกิตติพัฒน์ ทองเล็ก

ปัจจุบัน พล.อ. นิพัทธ์ เป็นที่ปรึกษา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ กทม. ขณะที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นกุนซืองานด้านความมั่นคงให้กับรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในฐานะปลัดกระทรวงกลาโหม ก่อนจะถูกรัฐประหารปี 2557 และยังเคยเป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)อีกด้วย 

ประวัติการศึกษา 

 • จบประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • พ.ศ. 2514 มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์
 • พ.ศ. 2514 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 14
 • พ.ศ. 2521 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เหล่าทหารราบ (รุ่นที่ 25)

รุ่นเดียวกับ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร อดีตผบ.ทบ. พล.อ.ธีรชัย นาควานิช อดีตผบ.ทบ. พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และ พล.ท.พงศกร รอดชมภู อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่

 • พ.ศ. 2530 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 65
 • พ.ศ. 2523 หลักสูตรชั้นนายร้อย (Regimental Officer Basic Course)ประเทศออสเตรเลีย
 • พ.ศ. 2526 หลักสูตรชั้นนายพัน (Grade II Staff and Tactics Course)ประเทศนิวซีแลนด์
 • พ.ศ. 2531 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรทักษะทางการทหาร (The Command and General Staff College, Fort Leavenworth) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2532 ปริญญาโท ด้านการบริหาร Master of Art (Management) Missouri มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2521ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
 • ผู้บังคับกองร้อยฝึก ร.21 พัน.3 รอ.
 • อาจารย์สอนวิชาข่าวกรองในโรงเรียนเสนาธิการทหารบกที่ 65
 • รับราชการ ยศพันเอก ที่เสนาธิการกรมทหารราบที่ 161 กองพลทหารราบที่ 16
 • พ.ศ. 2541 ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พ.ศ. 2542 ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พ.ศ. 2544 ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
 • เสนาธิการหน่วยข่าวกรองทางทหาร
 • พ.ศ. 2545 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร
 • พ.ศ. 2545 ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร
 • พ.ศ. 2547 ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • พ.ศ. 2547 รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
 • พ.ศ. 2548 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
 • พ.ศ. 2549 เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
 • ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
 • รองปลัดกระทรวงกลาโหม
 • ปลัดกระทรวงกลาโหม 

การปฏิบัติราชการชายแดน

 • พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2523 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้หมวดปืนเล็ก ปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี
 • พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2528 ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา ปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ บ้านแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี

ราชการและหน้าที่พิเศษ

 • ผู้ประสานภารกิจพิเศษ กองทัพบกไทย-ผู้นำรัฐบาลพม่า
 • รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษชายแดนไทย – พม่า
 • ผู้บรรยายพิเศษหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ผู้บรรยายพิเศษหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์ ฯ
 • ผู้บรรยายพิเศษหลักสูตรบริหารรัฐกิจมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ธรรมศาสตร์
 • ผู้แทนกองทัพไทยไปปฏิบัติภารกิจในอัฟกานิสถาน
 • ผู้อำนวยการฝึกร่วมกองทัพไทย 2546
 • ผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 2003
 • ผู้บรรยายพิเศษ วปอ. สหรัฐอเมริกา
 • รองอาวุโสหัวหน้าภารกิจควบคุมการหยุดยิงในอาเจห์ อินโดนีเซีย (Principal Deputy Head of Mission of the Aceh Monitoring Mission)
 • ทูตพิเศษ ผู้แทนนายสมัคร สุนทรเวช เจรจาให้ สหรัฐเข้าไปช่วยเหลือรัฐบาลพม่ากรณีพายุไซโคลนนาร์กิส
 • นายกสมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ข้อมูล โรงเรียนเทพศิรินทร์ , วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี