เปิดประวัติ “ชัยเกษม นิติสิริ” จากแคนดิเดตนายกฯ สู่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

16 ต.ค. 2566 | 23:14 น.

ชื่อของ “ชัยเกษม นิติสิริ” หนึ่งในคีย์แมนแห่งพรรคเพื่อไทย ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ให้ดำรงตำแหน่ง 1 ใน 4 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี มีผลทันที เขาคนนี้โปรไฟล์ไม่ธรรมดาเพราะเป็นแคนดิเดตนายกฯของพรรคมาแล้วถึงสองครั้ง

ชัยเกษม นิติสิริ เป็นพลังสำคัญทางด้านกฎหมายของ พรรคเพื่อไทย ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ผ่านมาล่าสุด (พ.ค.2566) เขาเป็นผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 10 และยังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองของพรรคเพื่อไทย ที่สำคัญคือ ชัยเกษมได้รับมอบหมายเป็นหนึ่งใน 3 ของผู้มีรายชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค เคียงคู่มากับนายเศรษฐา ทวีสิน และน.ส.แพทองธาร ชินวัตร ดังนั้น ทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิของเขาถือว่าไม่เป็นรองใคร

ชัยเกษม นิติสิริ จากแคนดิเดตนายกฯ สู่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ประวัติส่วนตัว

ชัยเกษม นิติสิริ เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2491 ปัจจุบันอายุ 75 ปี 

  • การศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญ
  • มัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 28
  • จบการศึกษาปริญญาตรีแผนกนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี จากมูลนิธิจอห์น เอฟ เคนเนดี้
  • ศึกษาระดับปริญญาโท L.L.M. จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยทุนรัฐบาลตามความต้องการของกรมอัยการ (สำนักงานอัยการสูงสุด) และทุนของมูลนิธิ Starr ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • จบการศึกษาเนติบัณฑิต ไทยจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

บนเส้นทางข้าราชการ

ชัยเกษม นิติสิริ ประเดิมการทำงานด้วยการรับราชการเป็นอัยการผู้ช่วย จังหวัดสมุทรสาคร อัยการประจำกอง กองคดี และได้รับการเลื่อนตำแหน่งเรื่อยมากระทั่งเคยดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดภูเก็ต เป็นอธิบดีอัยการฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เป็นอธิบดีอัยการฝ่ายคดีอัยการสูงสุด เป็นอธิบดีอัยการฝ่ายปรึกษา พ.ศ. 2546 – 2550 ดำรงตำแหน่งรองอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด และจากนั้นก็ดำรงตำแหน่งสูงสุดในสายงานกฎหมายด้านราชการ คือเป็นอัยการสูงสุด ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550

เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ได้เคยรับตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ในส่วนงานด้านวิชาการ ชัยเกษมเคยได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษในสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บนเส้นทางสายการเมือง

ในปี พ.ศ. 2554 และพ.ศ. 2555 ชัยเกษม นิติสิริ ได้รับตำแหน่งในรัฐบาลนายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หลายตำแหน่ง เช่นประธานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ,กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม และกรรมการ คณะที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น

ส่วนตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีนั้น เขาเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในรัฐบาลนายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเมื่อปี 2556

ประวัติศาสตร์การเมืองและการรัฐประหารของไทยได้เคยบันทึกไว้ว่า ชัยเกษม นิติสิริ เป็นหนึ่งในรัฐมนตรีในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ที่ไม่ยอมลาออกในนาทีสุดท้ายก่อนเกิดการรัฐประหาร ปี 2557

ชัยเกษมเคยมีชื่อเป็น 1 ใน 3 ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ (แคนดิเดต) เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยมาแล้วถึงสองครั้ง คือในการเลือกตั้งปี พ.ศ.2562 และ 2566

และในวันนี้ โดยมติของคณะรัฐมนตรี (16 ต.ค.2566) เขาได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ชื่อนายเศรษฐา ทวีสิน จากพรรคเพื่อไทยเช่นกัน