svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สรุปมติครม. 3 ต.ค.66 แต่งตั้ง “ข้าราชการการเมือง” หลายตำแหน่ง

03 ตุลาคม 2566

สรุปมติครม. วาระการแต่งตั้ง “ข้าราชการการเมือง” วันที่ 3 ตุลาคม 2566 หลายตำแหน่ง ทั้ง กระทรวงการอุดมศึกษาฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รวมรายชื่อทั้งหมดไว้ที่นี่

วันนี้ (3 ตุลาคม 2566) นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน มีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ 

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอแต่งตั้ง นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง ข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้

  • นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • น.ส.ธนาพร จีนจะโปะ ให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ดังนี้ 

  • พลตำรวจโท อภิรัติ นิยมการ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) 
  • นายภุชงค์ วรศรี ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
  • นายวิชัย ไชยมงคล ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)

การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง ดังนี้ 

  • นายศุภชัย โพธิ์สุ 
  • นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ
  • นางสาวรังสิมา รอดรัศมี