"ไทยภักดี" ยื่นหนังสือ"กรมราชทัณฑ์"ค้าน"ทักษิณ"ขอพระราชทานอภัยโทษ

28 ส.ค. 2566 | 04:49 น.

พรรคไทยภักดียื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ คัดค้านขอพระราชทานอภัยโทษ “ทักษิณ ชินวัตร” ชี้คดีทุจริตร้ายแรง คอรัปชั่นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศมากถึง 4 คดี

วันที่ 28สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคไทยภักดี นำโดย นายอนันต์ สาครเจริญ กรรมการบริหารพรรค นายไชยุทธ ศรีเปารยะ กรรมการบริหารพรรค และสมาชิกพรรคไทยภักดีเดินไปที่ ยื่นหนัง “ขอคัดค้านการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการพิเศษเฉพาะราย ของนช.ทักษิณ ชินวัตร” ต่ออธิบดี กรมราชทัณฑ์ นนทบุรี

เนื่องจากมีข่าวผ่านสื่อมวลชนหลายสำนักอันเป็นที่เชื่อถือได้ว่า นช.ทักษิณ ชินวัตร จะทำเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการพิเศษเฉพาะราย พรรคไทยภักดีจึงขอคัดค้านการขอพระราชทานอภัยโทษฯของนช.ทักษิณ ชินวัตร ดังกล่าวด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1.นช.ทักษิณ ชินวัตร ต้องคำพิพากษาให้จำคุกในคดีทุจริตคอรัปชั่นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศมากถึง 4 คดี เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมหลายวาระ เป็นการทำลายหลักธรรมาภิบาลของประเทศอย่างย่อยยับ สร้างความเสียหายร้ายแรงต่อประเทศ ซ้ำร้ายยังมีพฤติกรรมหลบหนีการลงโทษไปต่างประเทศ ไม่เคารพยอมรับคำพิพากษาของศาล พร้อมทั้งกล่าวให้ร้ายกระบวนยุติธรรมของประเทศตลอดมา การขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการพิเศษเฉพาะรายของนช.ทักษิณ ชินวัตร จะเป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการผลักภาระความรับผิดชอบจากการกระทำความผิดของตนเอง ไปเป็นภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นการมิบังควรอย่างยิ่ง

2.จะเป็นการทำลายหลักนิติรัฐ นิติธรรมของประเทศอย่างร้ายแรง เป็นการสร้างความอยุติธรรมขึ้นมาในประเทศ เป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำ ไม่เสมอภาคเท่าเทียมกันทางกฎหมายของประชาชน ทำให้วาทกรรมที่ว่า"คุกมีไว้ขังคนจน" ปรากฏเป็นจริงขึ้นมา ซึ่งกรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จะต้องธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม ยึดมั่นในหลักนิติรัฐนิติธรรม อย่างเคร่งครัด

ไทยภักดี

3.ในสมัยที่พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ยึดนโยบายที่จะไม่ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษให้กับนักโทษในคดีทุจริตคอรัปชั่น เพื่อที่จะธำรงรักษาหลักธรรมาภิบาลแห่งรัฐไว้อย่างหนักแน่นมั่นคง ซึ่งควรเป็นนโยบายที่หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมจะต้องยึดถือสืบทอดเอาไว้ การดำเนินการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการพิเศษเฉพาะรายให้นช.ทักษิณ ชินวัตร จะเป็นแบบอย่างที่เลวร้ายต่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่จะทำลายหลักธรรมาภิบาลแห่งรัฐซ้ำซ้อนซ้ำซาก

ด้วยเหตุผลดังกล่าวพรรคไทยภักดี จึงขอคัดค้านการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการพิเศษเฉพาะรายของนช.ทักษิณ ชินวัตร อย่างถึงที่สุด.