svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

จับตา ครม.ประยุทธ์ นัดสุดท้าย ถกรถไฟความเร็วสูง-แต่งตั้งข้าราชการ

23 สิงหาคม 2566

จับตาการประชุม ครม. รัฐบาลประยุทธ์ นัดสุดท้าย หลัง “เศรษฐา ทวีสิน” ฉลุยนั่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 คมนาคม รายงานรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน พร้อมลุ้นแต่งตั้งข้าราชการทิ้งทวน

วันนี้ (23 สิงหาคม 2566) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งคาดว่าการประชุมครั้งนี้อาจเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของรัฐบาลรักษาการ ภายหลังนายเศรษฐา ทวีสิน ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 30

โดยต้องติดตามบรรยากาศ และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของรัฐบาลในการประชุมครม.วันนี้ นายกรัฐมนตรีจะมีข้อสั่งการในเรื่องใดเป็นการทิ้งทวนหรือไม่ เช่นเดียวกับการติดตามการรายงานเรื่องสำคัญ ๆ ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะเข้ามารายงานให้ที่ประชุมรับทราบ 

ทั้งนี้ ในช่วงเวลา 08.45 น. ก่อนการประชุมครม. ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลนายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 

 

จับตา ครม.ประยุทธ์ นัดสุดท้าย ถกรถไฟความเร็วสูง-แต่งตั้งข้าราชการ

ส่วนวาระการประชุมครม.วันนี้จากการตรวจสอบพบว่ามีเรื่องที่เสนอเข้ามามากกว่า 29 เรื่อง สรุปได้ดังนี้ 

วาระเพื่อพิจารณา

  • กระทรวงคมนาคม เสนอ ขอความเห็นชอบถ้อยแถลงของประธานการประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค ครั้งที่ 11 
  • ศรชล. เสนอขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจ ระหว่างศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกับหน่วยยามฝั่งเวียดนาม ในความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล

 

จับตา ครม.ประยุทธ์ นัดสุดท้าย ถกรถไฟความเร็วสูง-แต่งตั้งข้าราชการ

วาระเพื่อทราบ

  • กระทรวงการคลัง รายงานการประเมินผลการดำเนินงานและความคุ้มค่าในการจัดประชารัฐสวัสดิการ ประจำปี พ.ศ. 2565 และรายงานการสำรวจความพึงพอใจในการจัดประชารัฐสวัสดิการจากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ได้รับบริการทางสังคม ประจำปี พ.ศ. 2565 
  • กระทรวงคมนาคม รายงานความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย และผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 30 
  • กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 86) พ.ศ. 2541  พ.ศ. ....
  • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือ และป่ายางน้ำกลัดใต้ บางส่วน ในท้องที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ....
  • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าเชียงดาว ป่าแม่งัด และป่าแม่แตงบางส่วน ในท้องที่ตำบลบ้านเป้า และตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ....
  • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังจากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ พ.ศ. ....
  • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าน้ำตกพลิ้ว – เขาสระบาปบางส่วน ในท้องที่ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ....

นอกจากนี้ในส่วนของวาระอื่น ๆ นั้น ยังต้องติดตามวาระที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย