ราคาน้ำมันวันนี้2567 ปตท. บางจาก ลดเกือบ 2 บาทในรอบ 2 สัปดาห์ อัปเดทราคาล่าสุด

19 พ.ค. 2567 | 03:39 น.

ราคาน้ำมันวันนี้2567 ปตท. บางจาก ลดเกือบ 2 บาทในรอบ 2 สัปดาห์ อัปเดทราคาล่าสุด เช็คเลยที่นี่มีคำตอบ ฐานเศรษฐกิจรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ให้แล้ว ด้านดีเซลปรับขึ้นแล้ว 2 บาทหลังสิ้นสุดมาตรการตรึงราคา

ราคาน้ำมันวันนี้2567 มีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ซึ่งในรอบ 14 วัน หรือ 2 สัปดาห์มีการปรับลดไปแล้วเกือบ 2 บาทต่อลิตร

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของ "ฐานเศรษฐกิจ" เกี่ยวกับการปรับลดของราคาน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ล่าสุดพบว่า

จากการประกาศของบมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก หรือโออาร์  (OR) และบมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) น้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอลล์รอบล่าสุด มีการปรับลดราคาไปแล้ว 4 รอบ ประกอบด้วย 

 • วันที่ 4 พ.ค. 67 ปรับลด 50 สตางค์ต่อลิตร
 • วันที่ 8 พ.ค. 67 ปรับลด 50 สตางค์ต่อลิตร
 • วันที่ 10 พ.ค. 67 ปรับลด 40 สตางค์ต่อลิตร
 • วันที่ 17 พ.ค. 67 ปรับลด 40 สตางค์ต่อลิตร

จากการปรับลดราคาดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ล่าสุดลดลง 1.80 บาทต่อลิตร 
 

ปัจจุบันราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันนี้ เป็นดังนี้ 

ราคาน้ำมันวันนี้2567 ปตท. บางจาก ลดเกือบ 2 บาทในรอบ 2 สัปดาห์ อัปเดทราคาล่าสุด

กลุ่มน้ำมันเบนซิน

 • เบนซิน ลิตรละ 46.44 บาท
 • ซุบเปอร์เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 46.74 บาท (โออาร์)
 • แก๊สโซฮอล์ 97  ลิตรละ 49.84 บาท (บางจาก)
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 38.55 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 38.18 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 36.84 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 36.59 บาท 
   

ด้านน้ำมันดีเซลตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมามีการปรับขึ้นแล้ว 4 ครั้ง โดยล่าสุดขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 67 

โดยจากการปรับขึ้นดังกล่าวทำให้ราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับราคาขึ้นแล้ว 2 บาทต่อลิตร

ปัจจุบันราคากลุ่มน้ำมันดีเซล ประกอบด้วย

กลุ่มน้ำมันดีเซล

 • ซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซล ลิตรละ 43.94 บาท (โออาร์)
 • ดีเซล ลิตรละ 31.94 บาท (โออาร์)
 • ไฮพรีเมี่ยมดีเซลS ลิตรละ 46.14 บาท (บางจาก)
 • ไฮดีเซล S ลิตรละ 31.94 บาท (บางจาก)

ราคาน้ำมันวันนี้2567 ปตท. บางจาก ลดเกือบ 2 บาทในรอบ 2 สัปดาห์ อัปเดทราคาล่าสุด