อดีต ส.ส.เหนือ ปชป.เชื่อจะได้ผู้นำพรรคคนใหม่ ที่ยึดมั่นอุดมการณ์

23 ก.ค. 2566 | 11:14 น.

อดีต ส.ส.เหนือ ปชป. เชื่อพรรคจะได้ผู้นำคนใหม่ ที่ยึดมั่นต่ออุดมการณ์ ตามเจตนารมณ์ของสถาบันการเมือง มากกว่าตอบแทนบุญคุณตัวบุคคล

นายขยัน วิพรหมชัย อดีต ส.ส. ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเลือกตั้งหัวหน้า และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่จะมีขึ้นอีกครั้งในวันที่ 6 สิงหาคม 2566 ว่า จากการที่ได้พูดคุยกับสมาชิกในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะในภาคเหนือ ส่วนใหญ่ยังมั่นใจว่าจะสามารถผ่านไปได้ด้วยดี

โดยเฉพาะเมื่อผู้อาวุโสที่สืบทอดอุดมการณ์และจุดยืนที่มั่นคงของพรรคมากว่า 50 ปี หลายท่าน ต่างช่วยกันประคับประคองให้พรรคยืนหยัดความเป็นสถาบันของบ้านเมืองที่ประชาชนสามารถยึดเหนี่ยวได้ ด้วยความเป็นห่วงว่าพรรคจะกลายเป็นพรรคเฉพาะกิจเฉพาะกาล นายชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรค จึงออกมาเรียกร้องให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันรักษาพรรคเพื่อเป็นหลักของประเทศชาติ และประชาชนต่อไป
     

นายขยัน กล่าวด้วยว่า ส่วนตัวมีความเชื่อมั่นต่อจุดยืน และอุดมการณ์ของผู้อาวุโสของพรรคทุกท่าน โดยเฉพาะนายชวน ที่ต้องถือว่าเป็นเสาหลักของพรรคมากว่า 30 ปี

ด้วยหลักคิดที่สำคัญคือพรรคต้องมีหลักคิดที่ถูกต้องเพื่อประเทศชาติ และประชาชนมากกว่า เป็นเครื่องมือเพื่อตอบแทนบุญคุณของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลไดบุคคลหนึ่ง

นายขยัน วิพรหมชัย อดีต ส.ส. ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์

"พรรคประชาธิปัตย์ได้สืบทอดอุดมการณ์นี้กันมารุ่นต่อรุ่นในระยะเวลา 78 ปี ที่ผ่านมา และผมเชื่อว่าสมาชิกพรรรคทุกคน ก็คงจะยึดมั่นในอุดมการณ์และจุดยืนนี้เช่นกัน

ผมจึงเชื่อว่าด้วยความเป็นชาวประชาธิปัตย์ทุกคนจะสามารถเลือกหนทางที่ถูกต้องเพื่อพรรคประชาธิปัตย์ของเราต่อไป"อดีต ส.ส. ลำพูน กล่าว