svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

นิพนธ์ขอบคุณ“คลัง”ผ่อนปรนเงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำช่วยธุรกิจชายแดนใต้

17 มกราคม 2566

“นิพนธ์”ขอบคุณกระทรวงการคลัง ที่ยอมผ่อนปรนเงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ(soft loan) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการชายแดนใต้

วันที่ 17 มกราคม 2566 นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงกรณีที่ได้ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาผ่อนปรนเงื่อนไขโดยนำหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อโครงการฯ ที่มีการปรับปรุงใหม่ตามมติคณะมนตรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ไปดำเนินการใช้ เฉพาะกับกลุ่มผู้ขอสินเชื่อโครงการรายใหม่เท่านั้น ตามวงเงิน 4,128 ล้านบาท หรือตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

ส่วนกลุ่มผู้ขอสินเชื่อโครงการรายเก่า ก็ขอให้ดำเนินการเช่นเดิมต่อไปตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบและอนุมัติไว้แล้ว เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น 
ขณะนี้ทราบว่า กระทรวงการคลังได้ยอมผ่อนปรนเงื่อนไขหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อโครงการฯ ที่มีการปรับปรุงใหม่ตามมติคณะมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2565 ซึ่งครม. เห็นชอบให้เริ่มโครงการใหม่ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม 2566 และสิ้นสุดโครงการ 30 มิถุนายน 2568  

โดยขอให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) สำรวจความต้องการสินเชื่อตามโครงการฯ ของผู้ประกอบการในพื้นที่ ทั้งผู้ประกอบการรายเดิม ที่ต้องวางแผนบริหารจัดการทางการเงิน ในการชำระคืนสินเชื่อ และผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อตามโครงการฯ 

พร้อมทั้งขอให้ ศอ.บต.แจ้งยืนยันว่า ผู้ประกอบการรายเดิมที่ไม่เข้าข่ายจะได้รับสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์โครงการฯ ใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อช่วยพยุงระบบเศรษฐกิจ หล่อเลี้ยงการจ้างงาน สร้าง อาชีพในพื้นที่ได้ 

                             นิพนธ์ขอบคุณ“คลัง”ผ่อนปรนเงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำช่วยธุรกิจชายแดนใต้