เปิดบันทึกกรธ.รับรองประชุมครั้งที่ 500 จับพิรุธ“มีชัย”ปมนายกฯ 8 ปี

06 ก.ย. 2565 | 12:16 น.

เปิดเอกสารบันทึกประชุม กรธ.ครั้งที่ 501 เพื่อรับรองการประชุมครั้งที่ 500 จับพิรุธความเห็น “มีชัย ฤชุพันธุ์” ที่ชี้แจงศาลรธน.และอ้างจดรายงานไม่ครบถ้วน เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน มีข้อผิดพลาด ปมวาระนายกฯ  8 ปีของ “บิ๊กตู่

วันนี้(6 ก.ย.65) ภายหลังปรากฏเอกสารความเห็นของ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญ ปมวาระการดำรงตำแหน่ง “นายกฯ 8 ปี” ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ระบุตอนหนึ่งว่า การนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งของนายกฯ และ ครม. เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย.2560 หรือ วันที่รัฐธรรมนูญปี 2560 มีผลบังคับใช้

 

พร้อมทั้งชี้แจงถึงกรณีมีการเผยเเพร่เอกสารบันทึกการประชุม กรธ.ครั้งที่ 500 วันที่ 7 ก.ย.2561 ก่อนหน้านี้ ที่ปรากฏความเห็นของ นายมีชัย และ นายสุพจน์ ไข่มุก (อดีต กรธ.) ระบุถึงวาระดำรงตำแหน่งนายกฯ 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องนับรวมก่อนปี 2560 ด้วย ว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับคำกล่าวของข้าพเจ้า ขอเรียนว่าเป็นการจดรายงาน ที่ไม่ครบถ้วน สรุปตามความเข้าใจของผู้จด กรธ.ยังมิได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมนั้น เพราะเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย 

และกรธ.ได้ประกาศสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 12 ก.ย.2561 ความไม่ครบถ้วนดังกล่าว อาจทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ มีข้อผิดพลาดอยู่หลายประการ รายงานการประชุมดังกล่าวจึงยังไม่อาจใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานเป็นข้อยุติได้ 


กรธ.ได้ตระหนักในเรื่องนี้ จึงได้กำหนดให้พิมพ์ข้อความไว้ที่หน้าปกรายงานการประชุมทุกครั้งว่า บันทึกการประชุมนี้ กรธ.ยังไม่ได้รับรอง ผู้ใดนำไปใช้หากเกิดความเสียหายใด ๆ ผู้นั้นรับผิดชอบเอง จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวตรวจสอบพบว่า ในเอกสารบันทึกการประชุม กรธ.ครั้งที่ 501 เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2561 ที่ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 220 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 โดยมีกรรมการ กรธ.ที่มาร่วมประชุมรวม 18 ราย ไม่มาประชุม 2 ราย นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ในฐานะประธาน กรธ. และ นายสุพจน์ ไข่มุกด์ รองประธาน กรธ.คนที่หนึ่ง เข้าร่วมการประชุมด้วย 

 

ทั้งนี้ในระเบียบวาระที่ 2 ของการประชุม กรธ.ครั้งที่ 501 ได้มีการรับรองบันทึกการประชุม กรธ.ครั้งที่ 497 เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2561 ถึงครั้งที่ 500 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2561 ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจบันทึกการประชุม และรายงานการประชุมตรวจทานแล้ว โดยไม่มีการแก้ไข

                           เปิดบันทึกกรธ.รับรองประชุมครั้งที่ 500 จับพิรุธ“มีชัย”ปมนายกฯ 8 ปี

อันแสดงให้เห็นว่า คำชี้แจงของ นายมีชัย ที่ว่าไม่มีการรับรองรายงานการประชุม ไม่จริงหรือไม่ เพราะมีการประชุมครั้งที่ 501 เพื่อรับรองการประชุมครั้งที่ 500


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในบันทึกการประชุม กรธ. ครั้งที่ 500 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2561 มีแหล่งข่าวที่เป็น กรธ.หลายคน ยืนยันข้อเท็จจริงว่า ความเห็นของนายมีชัย และ นายสุพจน์  ถึงกรณีการนับวาระดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี ให้นับรวมวาระที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ใช้บังคับ 

                     เปิดบันทึกกรธ.รับรองประชุมครั้งที่ 500 จับพิรุธ“มีชัย”ปมนายกฯ 8 ปี     เปิดบันทึกกรธ.รับรองประชุมครั้งที่ 500 จับพิรุธ“มีชัย”ปมนายกฯ 8 ปี