svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ด่วน! ศาลรธน.รับคำร้องปม 8 ปี นายกฯ สั่ง“บิ๊กตู่”หยุดปฏิบัติหน้าที่

24 สิงหาคม 2565

ผลออกแล้ว ศาลรธน.รับคำร้องปม 8 ปี นายกฯ ของพรรคร่วมฝ่ายค้านไว้พิจารณาวินิจฉัย มติ 5 ต่อ 4 สั่ง“บิ๊กตู่”หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยออกมา

วันนี้(24 ส.ค.65) เวลา 10.00 น. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาคำร้องที่ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร ส่งคำร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่เข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82  เพื่อขอส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่ง นายกฯ 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าสิ้นสุดลงของตำแหน่ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสองและมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่

 

รวมทั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งนายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าจะมีคำสั่ง เนื่องจากเห็นว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดิน

ล่าสุดมีรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย โดยมีมติ 5 ต่อ 4 สั่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย

 

ทั้งนี้ คาดว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้

 

ส่วนรายละเอียดมติของศาลรัฐธรรมนูญ จะมีการแถลงให้ทราบอีกครั้ง

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คน ชุดปัจจุบัน  ประกอบด้วย 

1.นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับเลือกมาโดยที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด 2.ศ.พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 3.นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 4.นายวิรุฬห์ แสงเทียน รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา

 

5.นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด 6.ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ 7.ศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ 8.นายปัญญา อุดชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิทางราชการ และ 9.นายนภดล เทพพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางราชการ