ยกคดี“ธนาธร”เทียบ ปมนายกฯ 8 ปี “บิ๊กตู่” ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่?

21 สิงหาคม 2565

24 ส.ค.นี้ มาลุ้นกันว่า หาก “ศาลรัฐธรรมนูญ” รับคดี “นายกฯ 8 ปี” ของ “บิ๊กตู่”ไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว จะมีคำสั่งให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกฯ หรือไม่ ขณะที่ก่อนหน้านี้ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ”เจอคดี “ถือหุ้นสื่อ”ขาดคุณสมบัติ ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ไว้ก่อน มาแล้ว

กรณีที่ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา จะส่งคำร้องของพรรคร่วมฝ่ายค้านให้ศาลรัฐธรรมนูญ ในวันจันทร์ที่ 22 ส.ค.2565 นี้ เพื่อขอให้ตรวจสอบวาระการดำรงตำแหน่งนายกฯ 8 ปี ของ บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสอง และมาตรา 158 วรรคสี่ 


ขณะเดียวกันมีรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญ จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 24 ส.ค.นี้ เพื่อพิจารณาว่า จะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่ และหากมีมติรับเรื่องไว้พิจารณา ศาลจะมีคำสั่งให้พล.อ.ประยุทธ์ ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี ไว้ก่อนด้วยหรือไม่

สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่มีปัญหาการเข้าดำรงตำแหน่งเพราะ “ขาดคุณสมบัติ” จนศาลรัฐธรรมนูญต้องสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อน ก็คือ กรณีของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ในขณะนั้น ที่กำลังจะได้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 24 มี.ค.2562


แต่ถูกร้องเรียนเรื่องปัญหาการขาดคุณสมบัติ และส่งเรื่องให้ “ศาลรัฐธรรมนูญ” วินิจฉัย จนศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ไว้ก่อน เลยทำให้ไม่มีโอกาสเข้าสภาฯ แม้แต่วันเดียว เพราะหลังจากนั้นศาลก็สั่งให้พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.ในที่สุด

ย้อนไป เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2562 หลัง “ศาลรัฐธรรมนูญ” ประชุมนานกว่า 3 ชั่วโมง ที่ประชุมมีมติเป็น “เอกฉันท์” รับคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 82 กรณี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

 

และส.ส.บัญชีรายชื่อ มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 ( 3 ) กรณีถือครองหุ้น บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด อยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ทำให้อาจ “ขาดคุณสมบัติ” ในการดำรงตำแหน่ง ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6 ) ประกอบมาตรา 98( 3 ) ไว้พิจารณาวินิจฉัย

 

ขณะเดียวกัน ก็มีมติเสียงข้างมาก 8 ต่อ 1 ให้ นายธนาธร หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ไว้จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย 
โดยศาลฯ ให้เหตุผลว่า คดีนี้ กกต.ได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ นายธนาธร หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง และปรากฏข้อมูลจากเอกสารประกอบคำร้องว่า ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นทุกครั้งจะส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นระบุวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น


พร้อมมีหนังสือนำส่งนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ในเวลาใกล้ชิดกัน แตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นในคดีนี้ ตามเอกสารประกอบคำร้องไม่ปรากฏว่า มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่านายธนาธร มีกรณีตามที่ถูกร้อง 


ประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ของ นายธนาธร อาจก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมาย และการคัดค้านโต้แย้ง เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสำคัญของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ และเมื่อศาลได้มีคำสั่งให้ นายธนาธร หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้ว จึงไม่มีเหตุจำเป็นที่ศาลต้องกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว ตามพ.รป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 71 ตามที่กกต.ร้องขอ

                               ยกคดี“ธนาธร”เทียบ ปมนายกฯ 8 ปี “บิ๊กตู่” ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่?
อย่างไรก็ตาม ศาลฯ ได้แจ้งคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาให้กกต.ทราบ และส่งสำเนาคำร้องให้นายธนาธร ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

 

ทั้งนี้ตามคำร้องของ กกต. นายธนาธร ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทวี-ลัคมีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ จำนวน 675,000 หุ้น เลขหมายใบหุ้นตั้งแต่ 1350001-2025000


หลังเวลาผ่านไป 6 เดือน คือ เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2562 ศาลรัฐธรรมนูญได้ได้มีมติให้ นายธนาธร พ้นจากตำแหน่งส.ส. 


โดยศาลระบุเหตุผลว่า ฟังได้ว่า นายธนาธร เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท วี-ลัคมีเดีย ซึ่งประกอบกิจการสื่อสารมวลชน ในวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ทำให้สมาชิกภาพของ นายธนาธร สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค.2562 ซึ่งเป็นวันที่ศาลได้สั่งให้ นายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่

 

และให้ถือว่าวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย หรือวันที่ 20 พ.ย.2562 เป็นวันที่ตำแหน่ง ส.ส.ว่างลง ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเลื่อนรายชื่อ ส.ส.ในลำดับถัดไปแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน 7 วัน

 


จากคดี “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ที่เจอ “ศาลรัฐธรรมนูญ” สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ไว้ก่อน เพราะ “ขาดคุณสมบัติ” การดำรงตำแหน่งทางการเมือง 


มาถึงคดีของ “บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ที่ถูกร้องเรียนว่า เป็น “นายกฯ 8 ปี” และคาดว่า “ศาลรัฐธรรมนูญ” จะนำคำร้องเข้าสู่การพิจารณาวันพุธที่ 24 ส.ค.นี้ จะรับเรื่องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ และหากรับเรื่องไว้ จะมีคำสั่งให้ “บิ๊กตู่” ต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ไว้ก่อนหรือไม่


24 ส.ค.2565 นี้ มาลุ้นกัน...