svasdssvasds

ประธานกกต. สั่ง 77จว. เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ส.ปี 66

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
17 ส.ค. 2565 เวลา 9:42 น. 2.5k

ประธาน กกต.สั่ง 77จังหวัด เตรียมพร้อมจัดเลือกตั้ง ส.ส.ปี 66 ให้เรียบร้อย สุจริต โปร่งใส ย้ำศึกษากฎหมาย ห่วงแรงกดดันจากสื่อออนไลน์ หากถูกถ่ายรูป-แชร์ข้อมูล เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องได้

วันที่ 17 สิงหาคม  2565 ที่โรงแรมเมอเวนพิค อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อพัฒนางานและยกระดับมาตรฐานการทำงานของสำนักงานกกต. เพื่อมอบแนวทางและข้อเสนอแนะเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดยมีกรรมการกกต. เลขาธิการกกต. พร้อมด้วย ผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้ง 77 จังหวัด เข้าร่วมประชุม

 

นายอิทธิพร กล่าวว่า การจัดการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นองคาพยพของวงจรการบริหารและจัดการเลือกตั้งซึ่งจะต้องทำงานท่ามกลางการเฝ้าติดตามจากทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด การแข่งขันทางการเมืองจากนักการเมืองที่มีความเข้มข้นมากขึ้น รวมทั้งต้องคำนึงถึงความคาดหวังที่สูงต่อการเลือกตั้ง ไม่ว่าระบบการเลือกตั้งจะถูกออกแบบไว้อย่างไร หากเกิดความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยจะเป็นประเด็นที่ถูกนำมาหยิบยกได้

 

ประธานกกต. กล่าวว่า ข้อคำนึงอีกประการในการทำงานคืออิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่สื่อสารได้อย่างรวดเร็ว เช่น หากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ปฏิบัติงานผิดพลาดจะถูกถ่ายรูปแและแชร์ข้อมูล ไปอย่างรวดเร็วทำให้กรรมการประจำหน่วยหน่วยเลือกตั้งปฏิเสธไม่อยากทำหน้าที่ เนื่องจากปัญหาสุขภาพ ที่ต้องทำงานติดต่อกันหลายชั่วโมง อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องและแรงกดดันต่างๆ

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ส่วนกรณีที่สภาฯจะครบวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ทางผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำหวัด ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้งในระดับจังหวัดนับว่ามีความสำคัญ ที่จะต้องทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส และชอบด้วยกฎหมาย

 

การได้รับความรู้จากการนำเสนอ ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้แทนในแต่ละภาค จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพราะปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้มีอยู่ในคู่มือที่จะศึกษาได้

นายอิทธิพร กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะครบวาระในปี 2566 ว่า ทราบดีว่าแต่ละจังหวัดได้เตรียมการเรื่องนี้ไว้แล้ว การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งที่จะใช้บัตรใบเดียวตามที่กฎหมายได้มีการแก้ไข และการสรรหาผู้สมัครของพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แต่ละเขตเลือกตั้ง ตามที่พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ที่มีการแก้ไขกำหนดขึ้นใหม่ จึงจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ส่วนการทำสำนวน และแจ้งข้อกล่าวหาให้ยึดแนวทาง 4 ประสานต้านทุจริต คือ ควรสอบสวน ทำสำนวนให้มีความสมบูรณ์ เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องให้เงินควรทำการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน หากมีเงินของกลางก็ให้ส่งตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ เพื่อเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วย พร้อมกันนี้ต้องสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ

 

นายอิทธิพร กล่าวถึงการสรรหากกต.เขต ผอ.กกต.เขต และคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ต้องสรรหาจากบุคคลที่มีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองใด โดยเฉพาะกรรมการประจำหน่วย ซึ่งมีส่วนสำคัญในการปฎิบัติงาน ในวันเลือกตั้งไม่ควรเสนอบุคคลที่เคยเป็น กปน. และถูกร้องเรียนหรือ ถูกดำเนินคดีในการปฏิบัติหน้ำที่

 

ดังนั้นสิ่งที่กล่าวมานี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการด้านต่างๆ ในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้นในปี 2566

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด