สภาฯ ไม่อนุญาต ให้จัดกิจกรรม "แคมป์ปิ้งฟังสภา” จับตาอภิปรายไม่ไว้วางใจ

19 ก.ค. 2565 | 08:36 น.

สภาฯ ชี้แจงไม่อนุญาต ให้จัดกิจกรรม "แคมป์ปิ้งฟังสภา” จับตาอภิปรายไม่ไว้วางใจ เหตุยังไม่ได้รับมอบพื้นที่ตามสัญญาจ้าง

ว่าที่เรือตรี ยุทธนา สำเภาเงิน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ในฐานะโฆษกประจำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงกรณีการพิจารณาขอใช้พื้นที่รัฐสภา จัดกิจกรรม "แคมป์ปิ้งฟังสภา จับตาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลประยุทธ์"

 

ระหว่างวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2565 ของกลุ่มเคลื่อนไหวภาคประชาชนในนามราษฎรตามที่ กลุ่มเคลื่อนไหวภาคประชาชนในนามราษฎร ได้มีหนังสือลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณลานกว้างหน้ารัฐสภา (ฝั่งประตู ส.ส.) ถนนทหาร จัดกิจกรรม "แคมป์ปิ้งฟังสภา จับตาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลประยุทธ์"

โดยจะมีการตั้งแคมป์ค้างคืน ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงวันที่23 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 นาฬิกา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันละ 500 คน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมค้างคืนประมาณ 300 คน พร้อมขอใช้ไฟฟ้าของรัฐสภาสำหรับการส่องสว่างและเครื่องขยายเสียงระหว่างการทำกิจกรรม นั้น

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ตรวจสอบตามรายงานของสำนักรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตขอใช้พื้นที่บริเวณลานกว้างหน้ารัฐสภา ถนนทหาร และการขอใช้ไฟฟ้าของรัฐสภาสำหรับการส่องสว่างและใช้เครื่องขยายเสียง เพื่อจัดกิจกรรมข้างต้นแล้วว่า เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้ว่าจ้างก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

 

ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่ตามสัญญาจ้างจากบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ประกอบกับระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการบริหารจัดการพื้นที่และอาคารรัฐสภา พ.ศ. 2565 ได้กำหนดหลักการไว้ว่า ในการใช้งานพื้นที่หรืออาคารรัฐสภาจะต้องเป็นไปเพื่อการปฏิบัติหน้าที่นิติบัญญัติ หรือการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา ด้วยเหตุนี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงยังไม่อาจอนุญาตตามความประสงค์ในขณะนี้ได้