svasdssvasds

ส่องงบ กทม. ปี 65เหลือให้ผู้ว่าฯกทม. ชัชชาติ ใช้เท่าไหร่ ?

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
01 มิ.ย. 2565 เวลา 0:37 น. 4.9k

ส่องงบ กทม. ปี 65เหลือให้ผู้ว่าฯกทม. คนใหม่ ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ใช้เท่าไหร่ ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ ย้ำ เหลือไม่พอ ที่หาเสียงไว้ ต้องรองบประมาณปี66

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ประกาศรับรองนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(ผู้ว่าฯกทม.) คนที่17 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่31พฤษภาคม 2565 หลังได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงกว่า1.38ล้านคะแนนเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมา และลงพื้นที่ทำงานทันที

 

เพื่อให้มหานครแห่งนี้ เกิดความทัดเทียบในทุกซอกมุม ทำให้เกิดกระแส"ชัชชาติฟีเวอร์" ภายใต้สโลแกน "ทำงาน ทำงาน ทำงาน" โดยมีปัญหาร้องเรียนจากประชาชน รอให้แก้ปัญหามากมาย จากนโยบายหาเสียง213 ข้อ แต่ทั้งนี้ งบประมาณของกทม.ในปี2565 จะเหลือทิ้งไว้มากน้อยแค่ไหนต้องติดตาม

 

 

ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊ก วันที่ 1มิถุนายน ถึง งบรายจ่ายของ กทม. ประจำปีงบประมาณ 2565 จะเหลือไว้ให้ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ได้ใช้ทำงานตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้มากน้อยแค่ไหน ? ถ้าเหลือน้อย จะทำอย่างไร ?

 

 

 

1. งบ กทม. ปี 2565 มีเท่าไหร่ ?

 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ของ กทม. มีทั้งหมด 78,979,446,500 บาท ประกอบด้วยงบ 11 ประเภท เช่น

 • งบบุคลากร ซึ่งเป็นรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคล
 • งบดําเนินงาน ซึ่งเป็นรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจํา ได้แก่รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค
 •  งบลงทุน ซึ่งเป็นรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 • งบเงินอุดหนุน ซึ่งเป็นรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเป็นค่าบํารุงหรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นใดที่ขอรับเงินอุดหนุน
 •  งบกลาง ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นรายจ่ายของส่วนกลางมิได้กําหนดให้เป็นของหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดโดยเฉพาะ เป็นต้น

2. งบประเภทไหนมากที่สุด ?

จากงบทั้ง 11 ประเภท พบว่างบบุคลากรสูงที่สุดคือ 21,071,439,960 บาท คิดเป็น 26.68% ตามด้วยงบโครงการต่อเนื่อง 14,997,130,849 บาท คิดเป็น 18.99% และงบกลาง 14,417,767,187 บาท คิดเป็น 18.26%

 

3. งบลงทุนมีเท่าไหร่ ?

จากงบประมาณรายจ่ายปี 2565 ทั้ง 11 ประเภท พบว่ามีงบที่สามารถใช้ในการลงทุนได้รวมทั้งหมด 14,222,239,849 บาท คิดเป็น 18.01% โดยรวมมาจากงบ 4 ประเภท ดังนี้

 • ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว) 1,392,845,085 บาท
 •  โครงการต่อเนื่อง (เฉพาะงบลงทุน) ประกอบด้วย งบ กทม. 8,815,786,377 บาท และเงินอุดหนุนรัฐบาล 989,667,000 บาท
 • งบกลาง (เฉพาะที่ใช้ลงทุน) 2,760,113,387 บาท
 • นโยบายผู้บริหาร + โครงการใหม่ (เฉพาะที่ใช้ลงทุน) 263,828,000 บาท
 • เหลืองบลงทุนให้ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ใช้เท่าไหร่ ?

จากงบประมาณสำหรับการลงทุนทั้งหมด 14,222,239,849 บาท พบว่ามีเหลือให้ท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติใช้ในปีงบประมาณ 2565 แค่เพียง 94 ล้านบาทเท่านั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565) ซึ่งเป็นเงินจากงบกลาง ดังนี้

 • เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประมาณ 67 ล้านบาท
 • เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากรุงเทพฯ ประมาณ 27 ล้านบาท

 

5. สรุป

งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 2565 ที่ท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ สามารถใช้ดำเนินงานตามนโยบายที่ใช้หาเสียงเหลือเพียง 94 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอแน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีเงินเหลือจ่ายจากงบประเภทอื่น ซึ่งสามารถโอนมาเป็นงบกลางเพื่อใช้ในการลงทุนได้ แต่คงเหลือไม่มาก

 

ด้วยเหตุนี้ ในปีงบประมาณ 2565 ท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ คงไม่สามารถนำนโยบายที่ใช้หาเสียงมาทำให้เกิดเป็นรูปธรรมได้มาก แต่ในปีงบประมาณ 2566 ขณะนี้ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 กำลังรอให้ท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ พิจารณา ซึ่งท่านสามารถปรับแก้ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ใช้หาเสียงได้ ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อไป

 

ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2566 คาดว่าท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ จะสามารถดำเนินงานตามนโยบายที่ใช้หาเสียงไว้ได้อย่างเต็มที่

 

ทั้งหมดนี้ ขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ สามารถแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้สำเร็จ ตามแผนที่วางไว้ เพื่อความสุขของชาวกรุงเทพฯ ทุกคน

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด