เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-พัทยา กกต.ชง 22 , 29 พ.ค.65 วันหย่อนบัตร

20 กุมภาพันธ์ 2565

“มท.-กกต.”ถกพรุ่งนี้ กำหนดการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.- เมืองพัทยา เปิดไทม์ไลน์เล็ง 22, 29 พ.ค.65 เหมาะเป็นวันหย่อนบัตรเลือกตั้ง

วันนี้ (20 ก.พ.65) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ (21 ก.พ.65) เวลาประมาณ 13.00น. ที่กระทรวงมหาดไทย(มท.) จะมีการหารือระดับคณะทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เพื่อพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.) และ นายกเมืองพัทยา 

 

ก่อนที่จะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 23 ก.พ. และเสนอครม.ให้ความเห็นชอบต่อไป

ทั้งนี้ตามพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 กำหนดให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งภายใน 60 วัน ซึ่งหลังรัฐบาลแสดงท่าทีชัดเจนว่าจะให้มีการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร(กทม.) และ เมืองพัทยา ในช่วงเดือนพ.ค.2565 ระดับคณะทำงาน 2 หน่วยงานได้มีการหารือกันก่อนหน้านี้และมีการจัดทำแผนการทำงานการเลือกตั้ง

 

โดยคาดว่า วันที่ 8 มี.ค. กระทรวงมหาดไทยจะนำเรื่องเสนอต่อครม.เพื่อเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา

ช่วงวันที่ 9-11 มี.ค. สำนักเลขาธิการครม.แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้ กกต.ทราบ และช่วงวันที่ 21-31 มี.ค. กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้ง กทม. และเมืองพัทยา โดยภายใน 5 วัน หลังจากกกต.ประกาศฯ ก็จะเริ่มรับสมัคร

 

ส่วนวันเลือกตั้ง มีการเสนอทั้งวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. และวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ค.2565  ขึ้นอยู่กับว่าที่ประชุมจะเห็นว่าวันใดเหมาะสม แต่คาดว่าหลังการประชุมจะมีความชัดเจน

 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสำนักงานกกต.ประจำกรุงเทพมหานคร และสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดชลบุรี อยู่ระหว่างการรวบรวมความคิดเห็นต่อการแบ่งเขตเลือกตั้ง ก่อนที่จะเสนอกกต.วินิจฉัย และออกประกาศเพื่อให้มีผลใช้บังคับ ซึ่งเชื่อว่าจะทันกับการจัดการเลือกตั้งที่มีขึ้น

 

ในส่วนของกรุงเทพมหานคร จะใช้เขตกรุงเทพมหานคร เป็นเขตเลือกตั้ง มี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 1 คน  ส่วนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จะมีทั้งสิ้น 50 คน ตามจำนวนเขตปกครองทั้ง 50 เขต ที่เป็นเขตเลือกตั้ง 

 

ขณะที่เมืองพัทยา ทางสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดชลบุรี มีการเสนอรูปแบบการแบ่งเขต 3 รูปแบบให้กกต.พิจารณา โดยจะมีการเลือกนายกเมืองพัทยา 1 คน และสมาชิกสภาเมืองพัทยารวม 24 คน