กกต. ประสานผบ.ตร. คุมเลือกตั้งซ่อม ชุมพร-สงขลา คาดใช้สิทธิไม่ต่ำกว่า 70%

14 ม.ค. 2565 | 06:39 น.

ประธาน กกต. ประสาน ผบ.ตร.ดูแลความปลอดภัยทุกหน่วย เลือกตั้งซ่อม “สงขลา-ชุมพร” มั่นใจ คาดประชาชนทั้ง 2 เขตออกมาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

วันที่ 14 ม.ค. 65 นายอิทธิพร  บุญประคอง  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.)  ให้สัมภาษณ์ยืนยันความพร้อมของการเลือกตั้งซ่อมส.ส.2 เขตของจังหวัด ชุมพร-สงขลา ว่า  มีความพร้อมทั้งในเรื่องงบประมาณ บุคลากรที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไม่มีอุปสรรคปัญหาอะไร ส่วนเรื่องการร้องเรียนกรณียิงข่มขู่ผู้สมัครนั้นโดยปกติจะมีการประสานไปขอความร่วมมือทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เรื่องการดูแลความปลอดภัย และในพื้นที่จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทย มาดูแลหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วย ซึ่งในส่วนของจังหวัดชุมพร 280 หน่วย แต่ในส่วนการไต่สวนสืบสวนทางตำรวจให้ความร่วมมืออยู่แล้ว และในส่วนของ กกต.เมื่อมี พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง ก็มีการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งลงมาปฎิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งมีชุดเคลื่อนที่เร็ว ชุดหาข่าวในพื้นที่ เพราะฉะนั้น

นายอิทธิพร  บุญประคอง  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

นายอิทธิพร  กล่าวว่า เรื่องนี้อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้ว เชื่อว่าจะมีการป้องปรามไม่ให้มีการกระทำผิดในเขตเลือกตั้งได้ ส่วนมาตราการป้องกันโควิด-19 เราใช้รูปแบบและมาตรการจัดหน่วย ตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ ซึ่งไม่พบการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิดในหน่วยเลือกตั้ง

 

ส่วนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง พบว่า มีเรื่องร้องเรียน 2 เรื่องในการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดสงขลา ส่วนที่จังหวัดชุมพรยังไม่มีเรื่องร้องเรียน คาดว่าทั้ง 2 แห่งจะมีผู้มาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ดังนั้น ขอให้ประชาชนสละเวลามาใช้สิทธิและขอให้ผู้สมัครตระหนักถึงหน้าที่ ปฎิบัติตามกฎหมาย
 

กกต. ประสานผบ.ตร. คุมเลือกตั้งซ่อม ชุมพร-สงขลา คาดใช้สิทธิไม่ต่ำกว่า 70%

ทั้งนี้ ประธาน กกต. พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้าน รวมจำนวน 8 หน่วย หน่วยละ 9 คน รวม จำนวน 72 คน  เพื่อเตรียมความพร้อม

 

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมี นางสาวจันทิมา  พันธมนต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร ว่าที่ร้อยตรีภาสกร สิริภคยาพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ 1 นายทรงศักดิ์ ลิ่มศิลา ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร นายสุชาติ วังวิเศษ  ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร  ว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมสังเกตการณ์และให้การต้อนรับ โดยมี นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อติกิตติ์ วิทยากรเขตเลือกตั้ง ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)และเชื้อโอมิครอน ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร