เช็กที่นี่! กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง อบต.ล็อตแรก 20 จังหวัด

14 ธ.ค. 2564 | 09:21 น.

กกต.ประกาศรับรอง “ผลการเลือกตั้ง อบต.” ล็อตแรก 20 จังหวัด ทั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. ที่เชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

วันนี้ (14 ธ.ค.64)  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า สำนักงานกกต.ได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้ง อบต. ทั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) จำนวน 20 จังหวัด  ให้ที่ประชุมกกต. พิจารณา ได้แก่ 

 

1.จังหวัดชัยนาท 

 

2.จังหวัดตราด 

 

3.จังหวัดระนอง 

 

4.จังหวัดสมุทรสาคร 

 

5.จังหวัดระยอง 

6.จังหวัดเชียงใหม่ 

 

7.จังหวัดยโสธร 

 

8.จังหวัดอำนาจเจริญ 

 

9.จังหวัดมุกดาหาร 

 

10.จังหวัดภูเก็ต 

 

11.จังหวัดสมุทรปราการ

 

12.จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

13.จังหวัดพิจิตร 

 

14.จังหวัดบึงกาฬ 

 

15.จังหวัดนครสวรรค์ 

 

16.จังหวัดสตูล 

 

17.จังหวัดพัทลุง 

 

18.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

19.จังหวัดกระบี่ 

 

และ 20.จังหวัดพังงา 

โดยกกต.ได้พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เฉพาะผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต. ที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว  มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  จึงประกาศผลการเลือกตั้งภายใน  30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง 

 

หลังจากนี้สำนักงาน กกต. จะแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อแจ้งประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป