ประชาชนแห่เลือกตั้งอบต. ภาพรวมไร้ปัญหา

28 พ.ย. 2564 | 07:23 น.

กกต. แถลงภาพรวมเลือกตั้งอบต.28 พ.ย.ไร้ปัญหา ประชาชนแห่ใช้สิทธิคึกคัก สั่งเพิ่มมาตรการป้องกันโควิด-19 พบทุจริตเลือกตั้ง 262 เรื่อง ส่วนใหญ่ เป็นเรื่อง “ซื้อเสียง”

วันที่ 28 พ.ย. 2564 นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.) เปิดเผยว่าการเปิดหน่วยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลทั่วประเทศ จำนวน 62,972 หน่วยเลือกตั้ง ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประชาชนทยอย มาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 27,617,988 คน จำแนกเป็น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพศชาย จำนวน 13,431,528 คน และผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพศหญิง จำนวน 14,186,460 คน

 

สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวนทั้งสิ้น 135,500 คน จำแนกเป็น ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 123,236 คน  และผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12,264 คน จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 นาฬิกา 
 

นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการ กกต.

กรณีที่มีประชาชนบางส่วนกังวลว่า  จะเกิดคลัสเตอร์ใหม่นั้น ยืนยันว่า การเลือกตั้งอบต.ครั้งนี้ เพิ่มความเข้มข้นตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมีการกำหนดจุดคัดกรองต่างๆรวมถึงจัดให้มีคูหาพิเศษสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งทุกจุด ทุกขั้นตอน จะมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อทำความสะอาดทุกจุด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมกัน รวมถึงเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้สิทธิ

 

ส่วนรายงาน  เรื่อง การซื้อสิทธิหากมีพยานหลักฐาน ก็สามารถแจ้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนได้ที่ กกต.ประจำจังหวัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน  มีการใช้แอพพลิเคชันตาสับปะรด  ติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง ขณะเดียวกัน ก็มีรายงานเข้ามาบ้างแล้ว  

 

 

ประชาชนแห่เลือกตั้งอบต. ภาพรวมไร้ปัญหา

 ร้อยตำรวจเอกชนินท์ น้อยเล็ก ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายคดีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยสถิติเรื่องร้องเรียนล่าสุดทั้งหมด 262 เรื่อง ส่วนใหญ่ จะเป็นเรื่องการซื้อเสียง ทั้งนี้ รายละเอียดยังอยู่ในชั้นสอบสวน

 

สำหรับ ปรากฏการณ์ที่ประชาชนแห่กลับบ้านเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ทำให้การจราจรติดขัดตลอดสาย แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ประชาชนให้ความร่วมมือทั้งนี้ การใช้สิทธิ์ก็จะมีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

 

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เนื่องจากอยู่ห่างไกลหรือเจ็บป่วย สามารถแจ้งเหตุไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในกรอบระยะเวลา 7 วัน ถึงวันที่ 5 ธันวาคมนี้ โดยแจ้งเหตุผ่าน 3 ช่องทางคือ แจ้งเหตุด้วยตนเองที่ที่ว่าการอำเภอที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน /ทางไปรษณีย์/และแจ้งผ่านอิเล็กทรอนิกส์หรือสามารถมอบหมายให้ผู้แทนยื่นแทนได้ สำหรับคนที่ไม่สะดวกยื่นเอง