ไทยสร้างไทยชง 3 วิธีแก้ปัญหาการศึกษาหลังภาษาอังกฤษเด็กไทยที่โหล่อาเซียน

25 พ.ย. 2564 | 10:16 น.

“ธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ”ไทยสร้างไทย เสนอ 3 แนวทางแก้ไขปัญหาการศึกษา หลังการสื่อสารภาษาอังกฤษเด็กไทย รั้งท้ายอาเซียนถูกจัดในอันดับ 100 จาก 112 ประเทศ

นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นโยบาย พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า จากกรณีที่สถาบันภาษา EF เผยผลการจัดอันดับทักษะความสามารถด้านสื่อสารภาษาอังกฤษ (EF English Proficiency Index) ปี 2021 ว่า ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษต่ำมาก เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน 

 

โดยปีนี้ไทยอยู่ในอันดับ 100 รั้งท้ายอาเซียนจาก 112 ประเทศ รวมถึงกรณีที่มีผู้ปกครองนักเรียนได้ทำการทักท้วงการสอนของครูภาษาอังกฤษเรื่องไวยากรณ์ จนเป็นกระแสบนโลกโซเชียล สะท้อนถึงระบบการศึกษาของไทยที่ยังมีความเหลื่อมล้ำเป็นอย่างมาก 

พรรคไทยสร้างไทยจึงขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการศึกษาดังกล่าวเป็น 3 แนวทาง คือ การเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ที่วิชาภาษาอังกฤษจำเป็นต้องมีบุคคลากรเฉพาะทางที่มีความรู้ขั้นสูง แต่ปัจจุบันโรงเรียนในเมืองและโรงเรียนต่างจังหวัด มีบุคคลากรไม่เพียงพอ และแตกต่างกัน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงทำให้เข้าไม่สามารถจ้างครูต่างชาติเจ้าของภาษาได้ 

 

ดังนั้น จึงเห็นว่าควรมีการจัดการเรียนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ อย่างที่ต่างประเทศได้ดำเนินการจัดให้กับนักเรียน ทั้ง MasterClass และ Khan Academy แต่ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา ทั้งอุปกรณ์การเรียนที่ครบถ้วนและอินเตอร์เน็ตที่ทั่วถึงและฟรี ซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับการผลิตพลเมืองในการสร้างเศรษฐกิจของไทยได้ในอนาคต

นอกจากนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของบุคคลากรครู ซึ่งปัจจุบันเงินเดือนครูไม่ได้มากเพียงพอ จึงทำให้ไม่เกิดการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำอาชีพครู ทั้งที่กระทรวงศึกษาธิการมีงบประมาณที่สูงระดับต้นๆ ของประเทศ ควรมีการให้ความสำคัญด้านการบริหารจัดการ เพื่อดึงดูดคนเก่งเข้ามาประกอบอาชีพครู 

 

รวมถึงวิธีการสอนในปัจจุบัน ยังไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอ ที่เน้นเรื่องหลักไวยากรณ์มากกว่าการสื่อสาร ทั้งที่โลกสมัยใหม่พัฒนาไปไกลมากแล้ว จึงทำให้ไทยประสบปัญหาด้านภาษาอังกฤษและวิชาการ ดังนั้นวิธีการสอน จึงควรมีการก้าวให้ทันตามการเปลี่ยนแปลงของโลก