svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เครือข่ายWe Watch ประสานกกต. ร่วมสังเกตการณ์ “เลือกตั้ง อบต.”

25 พฤศจิกายน 2564

กกต.หนุนเครือข่าย We Watch สังเกตการณ์เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.นี้ สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวก หวังส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง

วันที่ 25 พ.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ได้รับการประสานจากเครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย (We Watch) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน กกต. มีความประสงค์จะดำเนินการติดตามและสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน โดยมีอาสาสมัครเยาวชนร่วมติดตามและสังเกตการณ์การเลือกตั้งโดยรอบหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ทั่วประเทศ ตั้งแต่การเปิดหน่วยเลือกตั้งจนสิ้นสุดการนับคะแนนเลือกตั้ง

เครือข่ายWe Watch ประสานกกต. ร่วมสังเกตการณ์ “เลือกตั้ง อบต.”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเสริมสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด องค์กรปกครองท้องถิ่น และส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับเครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย (We Watch) ได้ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในครั้งนี้ด้วย
 

ทั้งนี้ กกต. กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (สมาชิก ส.อบต.) เพียงวันเดียว คือ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าแต่อย่างใด