เครือข่ายWe Watch ประสานกกต. ร่วมสังเกตการณ์ “เลือกตั้ง อบต.”

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
25 พ.ย. 2564 เวลา 3:53 น. 45

กกต.หนุนเครือข่าย We Watch สังเกตการณ์เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.นี้ สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวก หวังส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง

วันที่ 25 พ.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ได้รับการประสานจากเครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย (We Watch) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน กกต. มีความประสงค์จะดำเนินการติดตามและสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน โดยมีอาสาสมัครเยาวชนร่วมติดตามและสังเกตการณ์การเลือกตั้งโดยรอบหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ทั่วประเทศ ตั้งแต่การเปิดหน่วยเลือกตั้งจนสิ้นสุดการนับคะแนนเลือกตั้ง

เครือข่ายWe Watch ประสานกกต. ร่วมสังเกตการณ์ “เลือกตั้ง อบต.”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเสริมสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด องค์กรปกครองท้องถิ่น และส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับเครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย (We Watch) ได้ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในครั้งนี้ด้วย
 

ทั้งนี้ กกต. กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (สมาชิก ส.อบต.) เพียงวันเดียว คือ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าแต่อย่างใด 

แท็กที่เกี่ยวข้อง