กกต.-พตส.12 ระบุผลโพลปชช. พบ73.5 % พร้อมใช้สิทธิเลือกตั้งอบต.

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 พ.ย. 2564 เวลา 9:12 น. 21

กกต.-พตส.12 เผย ผลสำรวจประชาชน พบ 73.5 % พร้อมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต. ขณะที่ 53.3 % ชี้ โควิด เป็นปัจจัยออกไปใช้ลงคะแนน

วันที่ 24 พ.ย.2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส. 12) ออกสำรวจความเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต. ระหว่างวันที่ 6-14 พฤศจิกายน 2564 ในพื้นที่ 42 จังหวัด จำนวน 1,500 ตัวอย่าง มีผลสำรวจที่สำคัญ ดังนี้ 

 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทราบว่ามีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน ร้อยละ 92.8 ไม่ทราบ ร้อยละ 7.2 โดยสื่อที่ทำให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร้อยละ 51.7 รถประชาสัมพันธ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ร้อยละ 42.7 หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ร้อยละ 38.8

เมื่อถามว่า การเลือกตั้งสมาชิกและนายกฯอบต. ทำให้นึกถึงเรื่องใดมากที่สุดพบว่าร้อยละ 49.1 ถึงเรื่องการพัฒนาท้องถิ่น รองลงมา ร้อยละ 23.9 คือการมีประชาธิปไตย เมื่อถามถึงการไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงที่ทำการอบต. พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.8 ไปตรวจเรียบร้อยแล้ว รองลงมา ร้อยละ 26.3 ไม่ไป เพราะเชื่อมั่นว่ามีชื่ออยู่แล้ว ส่วนปัจจัยที่จะมีผลต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.4 คิดว่าสถานการณ์โควิด รองลงมาร้อยละ 12.8 คือผู้สมัครรับเลือกตั้ง และร้อยละ 12.4 ฝนฟ้าอากาศ

 

เมื่อถามว่า จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนหรือไม่ พบว่า ร้อยละ 73.5 ไปแน่นอน ส่วนร้อยละ 18.7 คิดว่าไม่ไป เมื่อถามว่าทราบถึงแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งจากแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือไม่ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 55.9 ทราบ

เมื่อถามถึงช่องทางการแจ้งเหตุหากพบการทุจริตการเลือกตั้งหรือการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชันตาสับปะรด พบว่า ร้อยละ 56.1 ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าสามารถแจ้งผ่านแอปฯดังกล่าว และเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าจะเป็นไปด้วยความสุจริต ยุติธรรม หรือไม่ พบว่า ร้อยละ 53.3 เชื่อมั่น ร้อยละ 30.9 ไม่แน่ใจ และ ร้อยละ 15.8 ไม่เชื่อมั่น

กกต.-พตส.12 ระบุผลโพลปชช.  พบ73.5 % พร้อมใช้สิทธิเลือกตั้งอบต. กกต.-พตส.12 ระบุผลโพลปชช.  พบ73.5 % พร้อมใช้สิทธิเลือกตั้งอบต.

แท็กที่เกี่ยวข้อง