svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ประกาศ“ยกเลิกเคอร์ฟิว”กทม.-พื้นที่ท่องเที่ยว 16 จังหวัด มีผล 5 ทุ่ม 31 ต.ค.64

21 ตุลาคม 2564

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่ง ศบค.ที่ลงนามโดยนายกฯ “ยกเลิกเคอร์ฟิว” กรุงเทพฯ และพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว รวม 17 จังหวัด มีผล 5 ทุ่ม 31 ต.ค.2564 เป็นต้นไป

 

วันที่ 21 ต.ค.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) หรือ ศบค. เรื่อง พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 17 จังหวัด ประกอบด้วย

 

1. กรุงเทพมหานคร

 

2. จังหวัดกระบี่

 

3. จังหวัดชลบุรี (เฉพาะอำเภอบางละมุง เมืองพัทยา อำเภอศรีราชา อำเภอเกาะสีชัง และอำเภอสัตหีบ เฉพาะตำบลนาจอมเทียนและตำบลบางเสร่)

 

4. จังหวัดเชียงใหม่ (เฉพาะอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง)

 

5. จังหวัดตราด (เฉพาะอำเภอเกาะช้าง)

 

6. จังหวัดบุรีรัมย์ (เฉพาะอำเภอเมืองบุรีรัมย์)

 

7. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะตำบลหัวหินและตำบลหนองแก)

 

8. จังหวัดพังงา

 

9. จังหวัดเพชรบุรี (เฉพาะเทศบาลเมืองชะอำ)

 

10. จังหวัดภูเก็ต

 

 

 

11. จังหวัดระนอง (เฉพาะเกาะพยาม)

 

12. จังหวัดระยอง (เฉพาะเกาะเสม็ด)

 

13. จังหวัดเลย (เฉพาะอำเภอเชียงคาน)

 

14. จังหวัดสมุทรปราการ (เฉพาะบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)

 

15. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า)

 

16. จังหวัดหนองคาย (เฉพาะอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่ และ อำเภอท่าบ่อ)

 

17. จังหวัดอุดรธานี (เฉพาะอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอบ้านดุง อำเภอกุมภวาปี อำเภอนายูง อำเภอหนองหาน และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม)

                    ประกาศ“ยกเลิกเคอร์ฟิว”กทม.-พื้นที่ท่องเที่ยว 16 จังหวัด มีผล 5 ทุ่ม 31 ต.ค.64

 

 

 

ขณะเดียวกันได้  มีประกาศ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  (ฉบับที่ 36)

 

โดยข้อ 3 เป็นการยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน ระบุว่า ให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเดิมเคยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากการจำแนกจังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ แต่ได้มีคำสั่งกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่นำร่อง ด้านการท่องเที่ยวตามข้อกำหนดนี้

 

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่เวลา 23.00 นาฬิกา ของวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ประกาศ“ยกเลิกเคอร์ฟิว”กทม.-พื้นที่ท่องเที่ยว 16 จังหวัด มีผล 5 ทุ่ม 31 ต.ค.64   ประกาศ“ยกเลิกเคอร์ฟิว”กทม.-พื้นที่ท่องเที่ยว 16 จังหวัด มีผล 5 ทุ่ม 31 ต.ค.64   ประกาศ“ยกเลิกเคอร์ฟิว”กทม.-พื้นที่ท่องเที่ยว 16 จังหวัด มีผล 5 ทุ่ม 31 ต.ค.64   ประกาศ“ยกเลิกเคอร์ฟิว”กทม.-พื้นที่ท่องเที่ยว 16 จังหวัด มีผล 5 ทุ่ม 31 ต.ค.64