ด่วน! ก.ต.เปิดรายชื่อ 46 ประเทศเดินทางเข้าไทยไม่กักตัว มีผล1พ.ย.นี้

21 ตุลาคม 2564

กระทรวงการต่างประเทศ (ก.ต.)ประกาศเปิดรายชื่อ 46ประเทศและพื้นที่ต้นทางเดินทางเข้าไทยไม่ต้องกักตัว มีผลตั้งแต่วันที่1 พฤศจิกายน2564 รับเปิดประเทศ รวมถึงแนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทย

นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ(..)หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ ลงนามประกาศศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ เรื่อง การกำหนดรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท (13)

 

โดยระบุว่าตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ที่ 17/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21ตุลาคม 2564กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ (ศปก.กต.) อนุมัติประเทศและพื้นที่ที่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท (๑๓)

 

 

*ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามา ในราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล" ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และการเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้า ศปก.กต. จึงประกาศรายชื่อประเทศ และพื้นที่ต้นทางสำหรับบุคคลประเภท (13) ที่ผู้เดินทางจากประเทศและพื้นที่ดังกล้าวได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

 

ด่วน! ก.ต.เปิดรายชื่อ 46 ประเทศเดินทางเข้าไทยไม่กักตัว มีผล1พ.ย.นี้

 

46 ประเทศ/พื้นที่ ที่เดินทางเข้าไทยไม่กักตัว1พ.ย.นี้ ประกอบไปด้วย

1. ออสเตรเลีย

2. ออสเตรีย

3. บาห์เรน

4. เบลเยียม

5. ภูฎาน

6. บรูในดารุสชาลาม

7. บัลแกเรีย

8. กัมพูชา

9. แคนาดา

10.ชิลี

11. จีน

12.ไชปรัส

13.สาธารณรัฐเช็ก

14.เดนมาร์ก

15.เอสโตเนีย

16. ฟินแลนด์

17.ฝรั่งเศส

18. เยอรมนี

19. กรีช

20. ฮังการี

21.ไอซ์แลนด์

22. ไอร์แลนด์

23.อิสราเอล

24. อิตาลี

25.ญี่ปุ่น

26.ลัตเวีย

27.ลิทัวเนีย

28.มาเลเซีย

29.มอลตา

30. เนเธอร์แลนด์

31.นิวซีแลนด์

32. นอร์เวย์

33.โปแลนด์

34.โปรตุเกส

35. กาตาร์

36. ชาอุดีอาระเบีย

37. สิงคโปร์

38.สโลวีเนีย

39. สาธารณรัฐเกาหลี

40. สเปน

41สวีเดน

42 สวิตเซอร์แลนด์

43.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

44. สหราชอาณาจักร

45.สหรัฐอเมริกา

46.ฮ่องกง

 

 

รายชื่อ46ประเทศเดินทางเข้าไทยไม่กักตัว1พ.ย.นี้

ด่วน! ก.ต.เปิดรายชื่อ 46 ประเทศเดินทางเข้าไทยไม่กักตัว มีผล1พ.ย.นี้ แนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทยในวันที่ 1 พฤศจิกายน2564