อัพเดทล่าสุด สงกรานต์2565 เดินทางข้ามจังหวัดได้ไหม ทำอะไรได้-ไม่ได้

24 มีนาคม 2565

อัพเดทข้อมูลศบค.ล่าสุด มาตรการช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2565 เดินทางข้ามจังหวัดได้หรือไม่ มีมาตรการการอะไรบ้าง สาดน้ำ ประแป้ง รดน้ำดำหัว สรงน้ำพระ จัดงาน ปาร์ตี้โฟม ได้ไหมเช็คได้ที่นี่

ฐานเศรษฐกิจ เกาะติดมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ  "เทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565" ที่กำลังจะมาถึงในช่วงกลางเดือนเมษายนนี้ ว่า สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้หรือไม่ และ ศบค.มีมาตรการเพื่อควบคุม การแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างไร

 

ข้อมูลล่าสุด จากมติศบค.ชุดใหญ่ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เห็นชอบ "มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในการจัดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ รับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม” และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ดังนี้ 

 

การเตรียมตัวก่อนร่วมงาน

 • ให้พิจารณา ตรวจ ATK ก่อนเดินทาง/ร่วมงานภายใน 72 ชั่วโมง
 • ผู้จัดงาน และกิจการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสงกรานต์ให้ลงทะเบียนบนระบบ TSC2+
 • ประเมินตนเองตามประเภทมาตรการ COVID Free Setting ได้แก่ การจัดกิจกรรมพิเศษ (แสดงคอนเสิร์ต/ดนตรี งานอีเวนท์ งานเทศกาล มหกรรม) การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชน ศาสนสถาน ร้านอาหาร ขนส่งสาธารณะ ฯลฯ

ระหว่างช่วงงานสงกรานต์

 • พื้นที่จัดงานสงกรานต์ ที่มีการจัดเตรียมสถานที่และควบคุมกำกับ อนุญาตให้เล่นน้ำ และจัดกิจกรรมตามประเพณี เช่น รดน้ำดำหัว สรงน้ำพระ การละเล่น การแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่ การแสดงดนตรีโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting
 • มีการกำกับอย่างเคร่งครัด ห้ามประแป้ง ปาร์ตี้โฟม จำหน่ายและบริโภคแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน
 • กำหนดช่องทางเข้า-ออกจากงาน จัดจุดคัดกรอง และควบคุมความหนาแน่นในพื้นที่จัดงาน (1 ต่อ 4 ตารางเมตร)  
 • สวมหน้ากากตลอดเวลา พกเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง ตลอดเวลาที่ร่วมงาน
 • พื้นที่สาธารณะไม่มีการควบคุม เช่น ท้องถนน ฯลฯ ห้ามเล่นน้ำ ประแป้ง และปาร์ตี้โฟม

กิจกรรมรวมกลุ่มในครอบครัว

 • รดน้ำดำหัว จัดกิจกรรมในที่มีการระบายอากาศได้ดี หรือที่โล่ง ไม่หนาแน่นหรือคับแคบ
 • สวมหน้ากากตลอดเวลา
 • งดกิจกรรมการสัมผัสใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกัน
 • เลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน
 • ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ควรได้รับวัคซีนให้ครบก่อนร่วมกิจกรรมสังสรรค์ และสัมผัสใกล้ชิดลูกหลาน - ผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงห้ามร่วมกิจกรรม

 

หลังกลับจากงานสงกรานต์

 • สังเกตอาการตนเอง 7 วัน หลีกเลี่ยงพบปะกับผู้คนจำนวนมาก
 • หากพบว่ามีอาการสงสัยติดเชื้อ ให้ทำการตรวจ ATK  พิจารณามาตรการ WFH ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และการพิจารณาของหน่วยงาน

  มาตราการ สงกรานต์ 2565

วันที่ 24 มีนาคม 65 ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศบค. แถลงว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก มีการหารือหลักการการอยู่ร่วมกับโควิด-19 โดยกระทรวงวัฒนธรรมเน้นย้ำว่า สงกรานต์ปี 2565 ปีนี้สามารถจัดได้ และสามารถเดินทางข้ามพื้นที่ หรือ เดินทางข้ามจังหวัด ไปพบปะสังสรรค์และพบญาติผู้ใหญ่ได้ เพื่อขับเคลื่อนเดินหน้าเศรษฐกิจและดำรงวัฒนธรรมประเพณีได้ 

 

แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยทางสาธารณสุข ห้ามการละเล่นใกล้ชิด งดสาดน้ำ ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม และไม่จำหน่ายแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะ พื้นที่จัดงาน และท้องถนน 

 

นอกจากนี้ ขอให้เตรียมหลักฐานการฉีดวัคซีน หรือผลการตรวจ ATK ไม่ว่าจะนั่งเครื่องบินหรือการขนส่งสาธารณะอื่นๆ และระหว่างเดินทางขอให้ระมัดระวังเพื่อนร่วมทาง แม้จะเป็นรถส่วนตัว ขอให้ตรวจสอบว่าผู้ร่วมเดินทางมีประวัติเสี่ยงหรือไม่ ต้องคัดกรองความเสี่ยงด้วยความระมัดระวัง ขณะเดียวกัน ขอให้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันในพื้นที่ปิดที่ใช้ระยะเวลานานๆ 

 

สุดท้ายเพื่อป้องกันให้ผู้สูงอายุปลอดภัย ก่อนจะถึงเทศกาลสงกรานต์ขอให้ลูกหลานพาไปฉีดวัคซีน รวมถึงกลุ่มโรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์