เดินทางข้ามจังหวัด ได้ไหม พื้นที่สีแดงเข้ม หลังคลายล็อกดาวน์ 16 ต.ค.64

18 ต.ค. 2564 เวลา 7:55 น. 82.0k

ตรวจสอบมติศบค.ล่าสุด ข้อมูลการเดินทางข้ามจังหวัด ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หลังมีการคลายล็อกดาวน์ 16 ตุลาคม 2564 ว่าทำได้ได้ไหม ทำอย่างไร 

ฐานเศรษฐกิจ เกาะติด มาตรการคลายล็อกดาวน์ รอบล่าสุด ซึ่ง วันที่ 16 ตุลาคม 2564 จะเป็นวันแรกของมาตรการ แต่ก็มีคำถามว่า การเดินทางข้ามจังหวัด ในพื้นที่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทำได้หรือไม่ หรือ ทำอย่างไร มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

จากการตรวจสอบ มติศบค.ล่าสุด วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ระบุมาตรการคลายล็อกดาวน์ และการเดินทางข้ามจังหวัด ดังนี้ 

การปรับพื้นที่โซนสีโควิด

 • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) จาก 29 จังหวัด เหลือ 23 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ กาญจนบุรี จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐมนครนายก นครศรีธรรมราช นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี ปัตตานี อยุธยา ยะลา ระยองราชบุรี สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสระบุรี
 • พื้นที่ควบคุมสูงสุด(พื้นที่สีแดง) จาก37จังหวัด เหลือ 30จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยนาทชัยภูมิ ชุมพร เชียงรายเชียงใหม่ ตรัง ตราด นครสวรรค์ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง พิจิตร พิษณุโลกเพชรบุรี มหาสารคาม ระนอง ลพบุรี ศรีสะเกษ สตูล สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานีสุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ นครราชสีมา
 • พื้นที่ควบคุม(สีส้ม) จาก 11 จังหวัด เป็น 24 จังหวัด ได้แก่  กระบี่ กำแพงเพชร นครพนมน่านบึงกาฬ บุรีรัมย์ พะเยา พังงา แพร่ ภูเก็ต มุกดาหารแม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ดลำปาง ลำพูน เลยสกลนครสุโขทัย หนองคาย หนองบัวลำภูอุตรดิตถ์ อุทัยธานี อำนาจเจริญ

เดินทางข้ามจังหวัด ได้ไหม พื้นที่สีแดงเข้ม หลังคลายล็อกดาวน์ 16 ต.ค.64

การปรับมาตรการ

 • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ปรับเวลาห้ามออกนอกเคหะสถาน(เคอร์ฟิว) เป็นเวลา 23.00-03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น อย่างน้อย 15 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในตลาดโต้รุ่ง ตลาดเช้า 
 • ปรับเวลาการปิดของร้านสะดวกซื้อเป็น 22.00 น.
 • เปิดบริการสวนสนุกและเครื่องเล่น ส่วนกิจการและกิจกรรมอื่น เช่น โรงภาพยนตร์ เปิดได้ถึง 22.00 น. แต่เน้นย้ำมาตรการป้องกันด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด
 • สถานดูแลผู้สูงอายุ ให้เปิดดำเนินการแบบรับไป-กลับได้
 • การจัดการประชุม จัดงานตามประเพณีนิยม ได้แก่ งานเลี้ยงสังสรรค์ งานแต่งงาน สามารถทำได้ในศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้าและโรงแรมได้ แต่ต้องจำกัดจำนวนคน ไม่เกิน 500 คน เว้นระยะห่าง จัดเลี้ยงอาหารแบบแยกชุด เพื่อไม่ให้ปนเปื้อน ไม่ให้รับประทานอาหารร่วมกันลักษณะที่มีอาหารวางตรงกลาง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • ใช้เวลาจัดงานไม่เกิน 2 ชั่วโมง เปิดได้ปกติแต่ไม่เกิน 22.00 น. ที่สำคัญต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครและต้องสุ่มตรวจ ATK ในกรณีที่เกิน 50 คน 

เดินทางข้ามจังหวัด ได้ไหม พื้นที่สีแดงเข้ม หลังคลายล็อกดาวน์ 16 ต.ค.64

ขนส่งสาธารณะ

 • ทุกประเภท จากเดิมที่อนุญาติ 75% ให้ปรับเพิ่มได้ โดยดูความสามารถในการบรรจุของยานพาหนะ และผ่านการพิจารณาคณะกรรมการควบคุมและกำกับด้วย 


มาตรการสำหรับทุกพื้นที่

 • ศูนย์แสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดตู้เกมส์ เครื่องเล่น ร้านเกมส์ ที่เล่นรายบุคคลหรือแข่งเป็นคู่ได้ ยกเว้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่ยังไม่อนุญาตให้เปิดบริการ ส่วนสวนน้ำ สวนสนุกในทุกพื้นที่ยังไม่อนุญาตให้เปิด 
 • สนามกีฬา อนุญาตให้เปิดบริการได้โดยขยายเวลาถึง 22.00 น. และการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มให้ขยายจำนวนคนได้ โดบปรับเพิ่มขึ้นได้แก่ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่เฝ้าระวัง ตามลำดับ คือจากเดิม 25 เป็น 50  เดิม 50 เป็น100 เดิม  100 เป็น 200 เดิม 200 เป็น 300 และ 500 ตามลำดับ 

 

สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

 • ที่ประชุมศบค.ยังไม่อนุญาตให้เปิด เป็นเพียงให้เตรียมการไว้ก่อน เช่น เตรียมพื้นที่ให้สะอาด ปลอดโปร่ง โล่ง ดำเนินมาตรการภายในไว้ก่อน และในเดือนถัดไปจะมีการเร่งรัดมาตรการให้แล้วเสร็จเพื่อที่จะเปิดดำเนินการ ตอนนี้ความเสี่ยงยังสูง จึงขอให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันปรับปรุงกิจการภายในไปก่อนโดยที่ประชุมศบค.มอบศปก.ศบค.และกรทรวงมหาดไทย กทม. รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข่องกำกับดูอย่างใกล้ชิด 

เดินทางข้ามจังหวัด ได้ไหม พื้นที่สีแดงเข้ม หลังคลายล็อกดาวน์ 16 ต.ค.64

จากนั้นวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 35) ระบุตอนหนึ่งถึงมาตรการจำกัดการเดินทางว่า

ข้อ 3 การปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานสําหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 

 • ห้ามบุคคลใดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00 น. ถึง 13.00น. ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยให้ การกําหนดเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และกรณีของบุคคลที่ได้รับยกเว้นที่ได้ประกาศ หรือได้อนุญาตไว้ก่อนหน้านี้ยังคงใช้บังคับต่อไป


ข้อ 5 การขนส่งสาธารณะ การขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุ และเข้มงวด และการขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัดทุกประเภททั่วราชอาณาจักรให้ผ่อนคลายมาตรการ 

 • จํากัดจํานวนผู้โดยสารที่ใช้บริการตามที่ได้เคยประกาศไว้เดิมในข้อ 7 แห่งข้อกําหนด (ฉบับที่ 32 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 )
 • โดยผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติตามมาตรกา ด้านสาธารณสุขตามที่ทางราชการกําหนดและสอดคล้องกับความเหมาะสมของยานพาหนะและสภาพ การเดินทางให้กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร จังหวัด หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและ กํากับดูแลการให้บริการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
 • รวมทั้งการขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัดทุกประเภททั่วราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแนวทางที่ศูนย์ปฏิบัติกา ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) กําหนด โดยจัดการให้การขนส่งสาธารณะ แก่ประชาชนมีจํานวนเพียงพอและเหมาะสมแก่การให้บริการประชาชน

 

อ่านรายละเอียด

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง