อัพเดท คลายล็อกดาวน์ล่าสุด สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะจะเปิดเมื่อไร

21 ตุลาคม 2564

ตรวจสอบ มาตรการคลายล็อกดาวน์ล่าสุด ในส่วนของ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ จะได้เปิดเมื่อไร หลังนายกรัฐมนตรีเคยประกาศว่าจะเปิดวันที่ 1 ธ.ค.นี้ 

ฐานเศรษฐกิจ เกาะติดความคืบหน้ามาตรการคลายล็อกดาวน์ล่าสุด ในส่วนของสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หลังจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโนบายจะเปิดให้ได้ภายใน 1 ธ.ค. 64 

โดย พลเอกประยุทธ์ เคยแถลงทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา ถึงการเปิดสถานบันเทิง โดยนายกฯ ระบุว่า ภายในวันที่ 1 ธันวาคม เราจะพิจารณาอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ และจะพิจารณาอนุญาตให้สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานบันเทิง เปิดให้บริการได้ ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว การพักผ่อนและบันเทิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เรากำลังจะเข้าสู่เทศกาลเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสปีใหม่

อัพเดท คลายล็อกดาวน์ล่าสุด สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะจะเปิดเมื่อไร

“ผมรู้ว่าการตัดสินใจแบบนี้มีความเสี่ยง ที่เกือบจะแน่นอนเลยว่า เมื่อเราเริ่มต้นการผ่อนคลายต่างๆ จะทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เป็นการชั่วคราว ซึ่งเราต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประเมินดูว่า เราจะรับมือกับสถานการณ์นั้นอย่างไร เราต้องไม่ปล่อยโอกาสนี้ เพราะถ้าเราต้องเสียโอกาส ในช่วงเวลาทอง ของการทำมาหากินไปอีก เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ผมคิดว่าประชาชนคงรับมือไม่ไหวอีกต่อไป” พลเอกประยุทธ์ กล่าวในแถลงการณ์วันที่ 11 ตุลาคม 64

อัพเดท คลายล็อกดาวน์ล่าสุด สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะจะเปิดเมื่อไร

จากนั้น ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 35) ]ลงนาม โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 

โดยเนื้อหาตอนหนึ่ง ระบุ ถึงการเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ด้วยใน  ข้อ 8 ของข้อกำหนด ระบุว่า 

การเตรียมความพร้อมเพื่อการผ่อนคลายมาตรการสําหรับกิจการบางประเภทในอนาคต สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังคงให้ปิดดําเนินการทั่วราชอาณาจักรในช่วงเวลานี้

อัพเดท คลายล็อกดาวน์ล่าสุด สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะจะเปิดเมื่อไร

“ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสถานประกอบการควรเตรียมความพร้อมในการปรับปรุง สภาพแวดล้อม การจัดการสถานที่และบุคลากรเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่หรือติดโรค เช่น การจัดสถานที่ให้อากาศสามารถหมุนเวียนถ่ายเทได้ดีหรือมีระบบฟอกอากาศ การให้พนักงาน ผู้ให้บริการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนด รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการ คําแนะนํา และแนวปฏิบัติของทางราชการ”

อัพเดท คลายล็อกดาวน์ล่าสุด สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะจะเปิดเมื่อไร

 

ที่มา

ราชกิจจานุเบกษา