โซนสีโควิดล่าสุด "พื้นเฝ้าระวัง" สีเขียวทั่วไทย เริ่ม1ก.ค.65

17 มิถุนายน 2565

ตรวจสอบมติศบค.ล่าสุด 17 มิ.ย.76 เปลี่ยนการแบ่งโซนสีโควิดล่าสุด อีกครั้งยกเลิก "พื้นที่สีฟ้า" นำร่องการท่องเที่ยว ปรับเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง สีเขียว ทั่วประเทศ เริ่ม 1 ก.ค. 2565

วันที่ 17 มิ.ย.65 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. แถลงผลการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ว่า ที่ประชุม ศบค.เห็นชอบ การปรับโซนสีโควิดล่าสุด หรือ ปรับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร อีกครั้ง โดยปรับเป็นพื้นเฝ้าระวัง (สีเขียว) ทั้ง 77 จังหวัด และยกเลิกกำหนดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า) ทั้งประเทศ 

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค.

รวมถึงเห็นชอบข้อเสนอผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรคในประเทศ เริ่มวันที่ 1 ก.ค.65ได้แก่

 • ควรใส่หน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่แออัด สถานที่ปิด หรืออยู่ใกล้ชิดกับคนจำนวนมาก
 • การบริโภคสุราหรือแอลกอฮอล์ในพื้นที่เฝ้าระวังให้เปิดบริการได้ตามปกติ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบการประเภทสถานบันเทิงเปิดให้บริการและให้ผู้รับบริการดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึง 24.00 น. โดยเปิดให้บริการตามกฎหมายเดิมกำหนด
 • ผ่อนคลายให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวได้ตามปกติ
 • ยกเลิกการคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิในอาคารสถานที่ แต่อาจให้มีการคัดกรองอุณหภูมิในสถานที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด ให้มีการเว้นระยะห่างตามความเหมาะสม
 • สำหรับการรวมกลุ่มให้ตรวจคัดกรองเอทีเคสำหรับผู้ป่วยสงสัยที่มีอาการทางเดินหายใจ
 • หากมีการรวมกลุ่มมากกว่า 2,000 คน ให้แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

โซนสีโควิดล่าสุด "พื้นเฝ้าระวัง" สีเขียวทั่วไทย เริ่ม1ก.ค.65

โซนสีโควิดล่าสุด "พื้นเฝ้าระวัง" สีเขียวทั่วไทย เริ่ม1ก.ค.65

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ในที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ มีการหารือที่ใช้เวลาพอสมควรถึงข้อเสนอให้เปิดสถานบันเทิงและบริโภคสุราถึงเวลา 02.00 น. เนื่องจากต้องศึกษาข้อกฎหมายที่มีความเชื่อมโยงกัน 3 ฉบับ คือ

 1. พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509
 2. กฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ พ.ศ.2547
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2558 ที่ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างเวลา 11.00 – 14.00 น. และอีกช่วงคือ เวลา 17.00 – 24.00 น.

 

"โดยที่ประชุมมอบให้ฝ่ายกฎหมาย ให้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผอ.ศปก.ศบค. หาข้อสรุปโดยไปดูกฎหมายเก่าว่าจะผ่อนคลายอย่างไร ต้องผ่านกระบวนการจัดการเรื่องกฎหมาย และนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะผอ.ศบค. ขอให้ทำให้เร็วที่สุด โดยอยากให้เกิดขึ้นในวันที่  1 ก.ค. แต่เลขาฯสมช.ขอเวลาตรงนี้ให้ฝ่ายต่างๆ ได้ไปทำงานให้เต็มที่ เพื่อให้กกฎหมายและข้อมูลที่รวบรวมมาแก้ไขได้ถูกต้อง และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง"

โซนสีโควิดล่าสุด "พื้นเฝ้าระวัง" สีเขียวทั่วไทย เริ่ม1ก.ค.65

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวด้วยว่า กรมควบคุมโรครายงาน ปลายเดือน พ.ค.ถึง ก.ค. จะทราบว่าสถานการณ์จะไปอย่างไร ขณะนี้เราอยู่ในช่วงระยะหลังเกิดโรคติดต่อ โดยที่ประชุมได้รับทราบตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอภาพการระบาดใน 77 จังหวัด ว่า มี 50 จังหวัดมีทิศทางลดลงสอดคล้องกัน แต่มี 17 จังหวัดที่ตัวเลขลดลงแต่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น ทำให้ต้องมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม

 

"หลังจากนี้จะบอกว่าหมดการระบาดแล้วนั้นยังไม่เชิง ยังคาดการณ์กันว่าอาจจะมีการระลอกเล็กๆ เกิดขึ้นมาได้บ้าง จึงต้องเฝ้าระวัง ซึ่งขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันโรคที่หมายถึงการฉีดเข็มกระตุ้นและการสวมหน้ากาก เพราะการให้ถอดหน้ากากอาจทำให้เกิดการระบาดเล็กๆ ได้"

โซนสีโควิดล่าสุด "พื้นเฝ้าระวัง" สีเขียวทั่วไทย เริ่ม1ก.ค.65

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่รอมติศบค.วันที่ 17 มิ.ย. 65 มีผลบังคับใช้ 1 ก.ค. 65 นั้น ต้องรอการประกาศมติศบค.เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เพื่อบังคับใช้อย่างเป็นทางการ

 

ดังนั้นก่อนถึงวันที่ 1 ก.ค. 65 จึงยังคงบังคับใช้ประกาศบค.เดิมไปก่อน ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 30 พ.ค.65 คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) หรือ คำสั่งศบค. ประกาศโซนสีโควิดใหม่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง พื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว เริ่มบังคับใช้ 1มิ.ย.65 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 10/2565 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

 

ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังกล่าวออกไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ นั้น

 

เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 (2) ของคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กํากับ การปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด - 19 โดยคําแนะนําของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย จึงมีคําสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกําหนดฯ สําหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กําหนด เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้าย คําสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่น

 

สั่ง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้อํานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19

 

โซนสีโควิดล่าสุด "พื้นเฝ้าระวัง" สีเขียวทั่วไทย เริ่ม1ก.ค.65

พื้นที่เฝ้าระวังสูง(สีเหลือง) รวมทั้งสิ้น 46 จังหวัด
 

 1. จังหวัดกาฬสินธุ์
 2. จังหวัดกําแพงเพชร
 3. จังหวัดขอนแก่น (ยกเว้นอําเภอเมืองขอนแก่น อําเภอเขาสวนกวาง อําเภอเปือยน้อย อําเภอพล อําเภอภูเวียง อําเภอเวียงเก่า และอําเภออุบลรัตน์)
 4. จังหวัดฉะเชิงเทรา
 5. จังหวัดชัยภูมิ
 6. จังหวัดชุมพร
 7. จังหวัดตรัง
 8. จังหวัดตาก
 9. จังหวัดนครนายก
 10. จังหวัดนครปฐม
 11. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 12. จังหวัดนครสวรรค์
 13. จังหวัดบึงกาฬ
 14. จังหวัดปราจีนบุรี
 15. จังหวัดปัตตานี
 16. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ยกเว้นอําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภอบางปะอิน อําเภอภาชี และอําเภออุทัย)
 17. จังหวัดพัทลุง
 18. จังหวัดพิษณุโลก
 19. จังหวัดเพชรบูรณ์
 20. จังหวัดแพร่
 21. จังหวัดพะเยา
 22. จังหวัดมุกดาหาร
 23. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 24. จังหวัดยะลา (ยกเว้นอําเภอเบตง)
 25. จังหวัดร้อยเอ็ด
 26. จังหวัดระนอง (ยกเว้นเกาะพยาม)
 27. จังหวัดราชบุรี
 28. จังหวัดลพบุรี
 29. จังหวัดลําพูน
 30. จังหวัดเลย (ยกเว้นอําเภอเชียงคาน)
 31. จังหวัดศรีสะเกษ
 32. จังหวัดสกลนคร
 33. จังหวัดสตูล
 34. จังหวัดสมุทรปราการ (ยกเว้นบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)
 35. จังหวัดสมุทรสงคราม
 36. จังหวัดสมุทรสาคร
 37. จังหวัดสระแก้ว
 38. จังหวัดสระบุรี
 39. จังหวัดสิงห์บุรี
 40. จังหวัดสุโขทัย
 41. จังหวัดสุพรรณบุรี
 42. จังหวัดหนองคาย (ยกเว้นอําเภอเมืองหนองคาย อําเภอท่าบ่อ อําเภอศรีเชียงใหม่ และอําเภอสังคม)
 43. จังหวัดหนองบัวลําภู
 44. จังหวัดอุทัยธานี
 45. จังหวัดอุตรดิตถ์
 46. จังหวัดอุบลราชธานี

 

พื้นที่เฝ้าระวัง(สีเขียว) รวมทั้งสิ้น 14 จังหวัด

 1. จังหวัดชัยนาท
 2. จังหวัดตราด (ยกเว้นอําเภอเกาะกูด และอําเภอเกาะช้าง)
 3. จังหวัดนครพนม
 4. จังหวัดน่าน
 5. จังหวัดบุรีรัมย์ (ยกเว้นอําเภอเมืองบุรีรัมย์)
 6. จังหวัดพิจิตร
 7. จังหวัดมหาสารคาม
 8. จังหวัดยโสธร
 9. จังหวัดลําปาง
 10. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ยกเว้นเกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย)
 11. จังหวัดสุรินทร์ (ยกเว้นอําเภอเมืองสุรินทร์ และอําเภอท่าตูม)
 12. จังหวัดอ่างทอง
 13. จังหวัดอุดรธานี (ยกเว้นอําเภอเมืองอุดรธานี อําเภอกุมภวาปี อําเภอนายูง อําเภอบ้านดุง อําเภอประจักษ์ศิลปาคม และอําเภอหนองหาน)
 14. จังหวัดอํานาจเจริญ

 

พื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว (สีฟ้า) รวมทั้งสิ้น 29 จังหวัด

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. จังหวัดกระบี่
 3. จังหวัดกาญจนบุรี
 4. จังหวัดขอนแก่น (เฉพาะอําเภอเมืองขอนแก่น อําเภอเขาสวนกวาง อําเภอเปือยน้อย อําเภอพล อําเภอภูเวียง อําเภอเวียงเก่า และอําเภออุบลรัตน์)
 5. จังหวัดจันทบุรี
 6. จังหวัดชลบุรี
 7. จังหวัดเชียงราย
 8. จังหวัดเชียงใหม่
 9. จังหวัดตราด (เฉพาะอําเภอเกาะกูด และอําเภอเกาะช้าง)
 10. จังหวัดนครราชสีมา
 11. จังหวัดนนทบุรี
 12. จังหวัดนราธิวาส
 13. จังหวัดบุรีรัมย์ (เฉพาะอําเภอเมืองบุรีรัมย์)
 14. จังหวัดปทุมธานี
 15. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 16. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เฉพาะอําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภอบางปะอิน อําเภอภาชีและอําเภออุทัย)
 17. จังหวัดพังงา
 18. จังหวัดเพชรบุรี
 19. จังหวัดภูเก็ต
 20. จังหวัดยะลา (เฉพาะอําเภอเบตง)
 21. จังหวัดระนอง (เฉพาะเกาะพยาม)
 22. จังหวัดระยอง
 23. จังหวัดเลย (เฉพาะอําเภอเชียงคาน)
 24. จังหวัดสงขลา
 25. จังหวัดสมุทรปราการ (เฉพาะบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)
 26. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย)
 27. จังหวัดสุรินทร์ (เฉพาะอําเภอเมืองสุรินทร์ และอําเภอท่าตูม)
 28. จังหวัดหนองคาย (เฉพาะอําเภอเมืองหนองคาย อําเภอท่าบ่อ อําเภอศรีเชียงใหม่ และอําเภอสังคม)
 29. จังหวัดอุดรธานี (เฉพาะอําเภอเมืองอุดรธานี อําเภอกุมภวาปี อําเภอนายูง อําเภอบ้านดุง อําเภอประจักษ์ศิลปาคม และอําเภอหนองหาน)


โซนสีโควิดล่าสุด "พื้นเฝ้าระวัง" สีเขียวทั่วไทย เริ่ม1ก.ค.65 โซนสีโควิดล่าสุด "พื้นเฝ้าระวัง" สีเขียวทั่วไทย เริ่ม1ก.ค.65 โซนสีโควิดล่าสุด "พื้นเฝ้าระวัง" สีเขียวทั่วไทย เริ่ม1ก.ค.65

ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง