"นายกประยุทธ์"ชวนคนไทยก้าวข้ามโควิดเตรียมเปิดประเทศแบบค่อยเป็นค่อยไป

17 ต.ค. 2564 | 02:31 น.

"นายกประยุทธ์"ชวนคนไทยร่วมก้าวข้ามวิกฤติโควิด เตรียมเปิดประเทศแบบค่อยเป็นค่อยไป แจง 2 ปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก (คลิ๊ก) ระบุว่า “พี่น้องประชาชนครับ ตราบใดที่โลกไม่หยุดหมุน เราคนไทยก็จะต้องไม่หยุดการพัฒนา ไม่ว่าจะเกิดปัญหา หรืออุปสรรคนานัปการเพียงใดก็ตาม วันนี้รัฐบาลขอเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยทุกคน ร่วมก้าวข้ามวิกฤติโควิด มองไปข้างหน้า และเตรียมเปิดประเทศแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมี 2 ปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ คือ ความพร้อมเรื่องการจัดหาและการฉีดวัคซีนซึ่งมีแนวโน้มที่ดีมากๆ ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่

\"นายกประยุทธ์\"ชวนคนไทยก้าวข้ามโควิดเตรียมเปิดประเทศแบบค่อยเป็นค่อยไป

 

\"นายกประยุทธ์\"ชวนคนไทยก้าวข้ามโควิดเตรียมเปิดประเทศแบบค่อยเป็นค่อยไป

ศบค.กำหนด รวมทั้งเรื่องเวชภัณฑ์และระบบสาธารณสุขที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าจะสามารถรองรับอัตราการติดเชื้อรายใหม่และลดอัตราการสูญเสียในอนาคตได้ และอีกปัจจัยที่สำคัญ คือ ความมีวินัยและความร่วมแรงร่วมใจกันของคนไทยทั้งประเทศ ในการเอาชนะโรคระบาด เพื่อมุ่งสู่การกลับมาใช้ชีวิตและการทำมาหากินตามปกติสุข แบบ New Normal ให้ได้ในเร็ววันครับ

ทั้งนี้ ในการพลิกโฉมประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติในระยะต่อไปนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับชาติ และการขับเคลื่อนในแต่ละระดับก็จะต้องอาศัยพลังบวก จากทุกพลังทางสังคม และพลังจากความสามัคคีของทุกภาคส่วน มาทำงานร่วมกัน เช่นเดียวกับโควิด ที่เราผ่านมาได้จากความร่วมแรงร่วมใจและสามัคคีของทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ในการฟื้นฟูประเทศและ

 

พลิกโฉมประเทศไทย” ให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูง เศรษฐกิจดีนั้น จึงต้องอาศัยพี่น้องทุกคนให้สู้ไปด้วยกันอีกครั้งพร้อมกับผม รัฐบาล และหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งที่พร้อมดำเนินการตามแผน และให้การสนับสนุนพี่น้องประชาชนทุกคนครับ”

\"นายกประยุทธ์\"ชวนคนไทยก้าวข้ามโควิดเตรียมเปิดประเทศแบบค่อยเป็นค่อยไป \"นายกประยุทธ์\"ชวนคนไทยก้าวข้ามโควิดเตรียมเปิดประเทศแบบค่อยเป็นค่อยไป