ด่วน! กพท. คลายล็อกรับเปิดประเทศให้สายการบินขนผู้โดยสาร100% เริ่มวันนี้

16 ต.ค. 2564 | 04:19 น.

ด่วน กพท. คลายล็อกรับเปิดประเทศให้สายการบินขนผู้โดยสารเที่ยวบินในประเทศได้ 100 %ของความจุ เริ่มวันที่ 16 ต.ค.นี้ เป็นต้นไป ทั้งปลดล็อกช่วงเวลาให้ทำการบินได้มากขึ้นรับศบค. ลดเวลาเคอร์ฟิว

วันนี้(วันที่ 16 ต.ค.2564) นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผอ.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท.(caat) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามออกประกาศ กพท. เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 7)

 

 

โดยได้ปลดล็อกช่วงเวลาในการปฏิบัติการบินของสายการบิน โดยอนุญาตให้สายการบินทำการบินได้มากขึ้น ตามประกาศของ ศบค. ที่ปรับลดเวลาเคอร์ฟิว หรือ ห้ามออกนอกเคหสถานมาอยู่ที่ระหว่าง 23.00-03.00 น. ของทุกวัน

นอกจากนี้ กพท. ยังยกเลิกการจำกัดความจุผู้โดยสารบนเที่ยวบินที่ 75% อีกด้วย โดยอนุญาตให้สายการบินมีจำนวนผู้โดยสารได้ตามความจุของอากาศยานที่ใช้ในการทำการบินเที่ยวบินนั้น ๆ หรือความจุที่ 100% ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.2564 เป็นต้นไป

 

ด่วน! กพท. คลายล็อกรับเปิดประเทศให้สายการบินขนผู้โดยสาร100% เริ่มวันนี้ ด่วน! กพท. คลายล็อกรับเปิดประเทศให้สายการบินขนผู้โดยสาร100% เริ่มวันนี้