สมัครอบต.วันแรก 98,398 ราย " โคราช"แชมป์สมัครมากสุด

12 ต.ค. 2564 เวลา 9:12 น. 30

กกต.เปิดยอดรับสมัครอบต.วันแรก 98,398 ราย โคราชครองแชมป์ผู้สมัครมากสุด รวม 5,409 ราย ตามด้วย บุรีรัมย์ นครสวรรค์ ขอนแก่น

       วันนี้ ( 12 ต.ค. 64) สำนักงานกกต. ชี้แจงว่า จากการที่กกต.ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) และมีการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค. 64  ซึ่งผลการเปิดรับสมัครในวันแรก คือวันที่ 11ต.ค.นั้น ในจำนวนอบต. 5,300 มีผู้สมัครนายกและสมาชิกอบต.ครบทั้ง 76 จังหวัด รวมจำนวน 98,398 ราย  แยกได้เป็นผู้สมัครสมาชิกสภาอบต.88,835 ราย ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.9,563  ราย

 

          สมัครอบต.วันแรก 98,398 ราย  " โคราช"แชมป์สมัครมากสุด

        จังหวัดที่มียอดรวมผู้สมัครนายกและสมาชิกอบต. สูงสุด 5 อันดับแรก คือ 1. จ.นครราชสีมา มีผู้สมัคร นายก อบต. 440 ราย สมาชิก อบต. 4,969 ราย รวม 5,409 ราย  2.จ.บุรีรัมย์ มีผู้สมัคร นายก อบต. 247 ราย สมาชิก อบต. 2,778 ราย รวม 3,025 ราย  3. จ.นครสวรรค์ มีผู้สมัคร นายก อบต. 219 ราย สมาชิก อบต. 2,474 ราย รวม 2,693 ราย 4. จ.ขอนแก่น มีผู้สมัคร นายก อบต. 270 ราย สมาชิก อบต. 2,353 ราย รวม 2,623 ราย 5. จ.เพชรบูรณ์ มีผู้สมัคร นายก อบต. 192 ราย สมาชิก อบต. 2,310 ราย รวม 2,502 ราย
 

          สมัครอบต.วันแรก 98,398 ราย  " โคราช"แชมป์สมัครมากสุด

       สำหรับ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เขตเลือกตั้งละ 1 คน โดยกำหนดเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่ หมู่บ้านใดมีราษฎรไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกัน และรวมกันแล้วมีราษฎรถึง 25 คน เป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน   อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีกำหนดคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

    

        และกำหนดมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 1 คน โดยใช้เขตตำบลเป็นเขตเลือกตั้ง มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ ในกรณีดำรงตำแหน่งไม่ครบ 4 ปี ก็ให้ถือว่าเป็น 1 วาระ และเมื่อได้ดำรงตำแหน่ง 2 วาระ ติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันพ้นตำแหน่ง     

แท็กที่เกี่ยวข้อง