เช็คที่นี่! ผู้สมัครเลือกตั้ง อบต.หาเสียงได้ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน

11 ต.ค. 2564 | 07:56 น.

กกต.เผยผู้สมัครเลือกตั้ง อบต.สามารถหาเสียงได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง คือ 27 พ.ย.64 เตือนใช้ชื่อพรรค-ภาพบุคคลอื่น ร่วมป้ายหาเสียงหวังดึงคะแนน ต้องได้รับการยินยอม

วันนี้ (11 ต.ค.64) ในการหาเสียง “เลือกตั้ง อบต.” ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ในการหาเสียงเลือกตั้ง การปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายของผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่กกต. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-15 ต.ค.นี้ และจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย.2564 นั้น 

 

ผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงสามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2564 ซึ่งเป็นวันที่กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง จนถึงเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้งคือวันที่ 27 พ.ย.64

 

โดยประกาศที่ผู้สมัครจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการหาเสียง ต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 ซ.ม. และมีขนาดความยาวไม่เกิน 42  ซ.ม. จัดทำได้ไม่เกิน 5 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งอบต.นั้น  หากเป็นแผ่นป้าย มีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 ซ.ม. และมีขนาดความยาวไม่เกิน 245 ซ.ม.  จัดทำได้ไม่เกิน 3 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งของอบต.นั้น 

 

ส่วนรายละเอียดของประกาศและแผ่นป้ายหาเสียงผู้สมัครสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  เปิด 26 ข้อห้ามสมัครเลือกตั้ง อบต.

 

ในกรณีการนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมือง หรือนำภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น และไม่ขัดต่อมาตรา 34 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และอาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยได้

 

โดยการกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศ หรือติดแผ่นป้ายในแต่ละอบต.ให้เป็นไปตามประกาศที่กกต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

อย่างไรก็ตาม การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระทำได้เฉพาะในสถานที่ราชการ และต้องมีขนาด จำนวนไม่เกินที่กกต. หรือผู้ที่กกต.มอบหมายกำหนด หากฝ่าฝืนระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 132 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562