ครม. มอบให้ กกต.จัดเลือกตั้ง อบต.ในปีนี้

07 ก.ย. 2564 เวลา 8:56 น. 57

ครม.ไฟเขียว มอบ กกต.เคาะกรอบระยะเวลาการเลือกตั้ง อบต. ทั่วประเทศในปีนี้ ส่วนกทม. และเมืองพัทยา จะมีพิจารณา ในลำดับต่อไป

วันที่ 7 ก.ย.2564 ที่ทำเนียบ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของ อปท. ได้แก่ อบต. กทม. และเมืองพัทยา ซึ่งทั้งกระทรวงมหาดไทยเตรียมพร้อมด้านงบประมาณ และ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบและประกาศ กกต. พร้อมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้ด้วยแล้ว
 

กระทรวงมหาดไทยจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา โดยกำหนดรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไว้ในข้อบัญญัติรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมสำหรับกรณีการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ขณะที่ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการออกระเบียบและประกาศ กกต. ดำเนินการสรรหา กกต. ประจำอปท. ครบทุก อปท. แล้ว พร้อมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้ด้วยแล้ว
 

นายธนกรฯ ยังเปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. ยังเห็นว่า หากมีความพร้อม ก็อาจพิจารณาสมควรให้มีการเลือกตั้ง อบต. ทั่วประเทศ ภายในปีนี้ โดยได้มอบให้กกต. พิจารณากรอบระยะเวลาที่เหมาะสม สำหรับการเลือกตั้ง กทม. และเมืองพัทยา จะมีพิจารณา ในลำดับต่อไป
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง