มท.1 ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนฯ

25 ก.ย. 2563 เวลา 7:03 น. 127

เน้นย้ำให้ความสำคัญในการจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำ "ต้องใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกับป่าได้"

วันนี้ (25 ก.ย.63) เวลา 10:00 น. ที่อาคารสนามกีฬากลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัยให้ชุมชน (คทช.) และมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยมี นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธี และมี นายสุวพงศ์ กิตติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมกว่า 1,000 คน ให้การต้อนรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มหาดไทยสั่งคุมเข้ม 3 มาตรการ จังหวัดชายแดนไทย-เมียนมา

“นิพนธ์”เปิด“ประชาธิปัตย์คัพ" ฟุตบอลเพื่อเยาวชนชายแดนใต้

“มหาดไทย” สั่งทุกจังหวัด สแกนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

เช็ก ครม.อนุมัติแต่งตั้ง "ผู้ว่าฯ-ผู้ตรวจราชการ"มหาดไทย รวม 26 ตำแหน่ง

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์ในตัว เป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาเยือนอย่างต่อเนื่อง และเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองแห่งความสุข แต่ปัญหาสำคัญที่ชาวแม่ฮ่องสอนประสบมาอย่างยาวนาน คือ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่ง รัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญในการจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน (คทช.) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินในการประกอบอาชีพ ทำมาหากิน และอยู่อาศัยกับครอบครัว ซึ่งรัฐบาลจะได้เร่งดำเนินการออกเอกสารอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทำกินในที่ดินฯ (คทช.) ให้ได้ตามเป้าหมายอย่างเร็วที่สุด เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนดีขึ้น และได้เน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนเรียนรู้และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้ ถ้าเราทำตามกฎกติกา ช่วยกันดูแลป่าที่เหลือให้ดี อนาคตข้างหน้าพี่น้องประชาชนคนอื่นจะได้ใช้ประโยชน์ที่ดินต่อไป

 

ด้านนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ทั้งหมด 7,987,860.50 ไร่ จำแนกเป็น พื้นที่ป่าสมบูรณ์ จำนวน 6,958,612 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.11 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด พื้นที่ไม่มีสภาพป่า จำนวน 1,029,248.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.13 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด โดยพื้นที่ไม่มีสภาพป่า แบ่งเป็น พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 105,319 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.23 พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) 25,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.43 พื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์ 45,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.37 พื้นที่ที่ราษฎรถือครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 853,929.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 82.97 ซึ่งการจัดโครงการในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เกี่ยวกับกระบวนการจัดที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัยให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล และมอบสมุดประจำตัวแก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 1,300 เล่ม 1,012 ราย รวมเนื้อที่โดยประมาณ 1,388-1-31 ไร่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย”ในท้องที่ รวม 3 ตำบล 8 หมู่บ้าน

มท.1 ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนฯ