รายงานศึกษาแนวทางแก้รธน.แล้วเสร็จ เตรียมส่ง ประธานสภา 31 ส.ค.นี้

27 ส.ค. 2563 เวลา 3:58 น. 97

“พีระพันธุ์” เผย รายงานศึกษาแนวทางแก้ไขรธน.เสร็จแล้ว เตรียม ส่ง ประธานสภาผู้แทนฯ 31 ส.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ ( 27 สิงหาคม 2563) ที่รัฐสภา นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กล่าวถึงการประชุมว่า รายงานของคณะกรรมาธิการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

วันนี้จะเป็นการประชุมเพื่อตรวจสอบรับรองรายงาน ก่อนนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร หากทุกอย่างเรียบร้อย คาดว่า ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคมจะยื่นรายงานต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

ฟังเสียงประชาชน แก้รัฐธรรมนูญ ปฏิรูปการเมือง

หมอชลน่าน เชื่อแก้รธน.ช้าหรือเร็วอยู่ที่รัฐบาลแนะ“ชวน”นัดถกร่วม 3 ฝ่ายหาข้อยุติ

"เทพไท" วอน ส.ว.หนุนแก้ รธน. ม.272

แก้รธน. 2 ปีเสร็จ พรรคร่วมรัฐบาลยื่นญัตติ 26 ส.ค.นี้

 

สำหรับเนื้อหารายงาน ไม่ได้เป็นลักษณะข้อสรุป เพราะคณะกรรมาธิการฯ ชุดนี้เป็นคณะกรรมาธิการที่ทำการศึกษาพิจารณาทั้งข้อดีข้อเสียและแง่มุมต่างๆ ทั้งที่มีความเห็นตรงกันว่า ให้แก้ไขและไม่ให้แก้ไข หรือแก้ไขในวิธีการที่ต่างกัน บางคนเห็นตรงกันในหลักการ แต่ละรายละเอียดต่างกันซึ่งจะนำเสนอความคิดเห็นแง่มุมต่างๆให้ครบถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป

นอกจากนี้รายงานของคณะกรรมาธิการฯไม่ได้มีแต่เรื่องการเมืองและการเลือกตั้ง แต่หัวใจรัฐธรรมนูญ คือ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่ใช่เรื่องทางการเมือง แต่ที่ผ่านมามักเน้นไปด้านการเมืองจนทำให้ประชาชนขาดความรู้สึกว่า เป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญ แต่สิ่งที่คณะกรรมาธิการฯได้ศึกษาทุกด้านทุกหมวด โดยเฉพาะเรื่องหลักประกัน เช่น ที่ดินทำกิน หรือเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่ต้องมีหลักประกันมากขึ้น

 

รวมถึงเรื่องระบบกฎหมายที่มีลักษณะการผ่อนปรนกำกับดูแลมากกว่าควบคุม อะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวม ความมั่นคง หรือสาธารณะประโยชน์ เช่น การขออนุญาตทำมาค้าขาย การประกอบธุรกิจ ก็สามารถดำเนินการไปได้ โดยให้หน่วยราชการไปตรวจสอบต่อไป ซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง

นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า สำหรับเรื่องอำนาจ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีที่หลายพรรคเห็นตรงกันว่าควรยกเลิก ความเห็นด้านนี้ก็มีในรายงาน แต่ก็มีความเห็นด้านที่เห็นว่าแบบเดิมเหมาะสมแล้วก็มี ซึ่งจะมีการใส่หลักการและเหตุผลในรายงาน คนที่เอาไปศึกษาจะได้เห็นเหตุผลและพิจารณาอีกทีหนึ่ง ย้ำว่าในรายงานไม่ได้มีบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่ได้เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญ แต่ศึกษาว่าบทบัญญัติต่างๆ ของรัฐธรรมนูญเขียนไว้ถูกต้องเหมาะสมไว้หรือไม่ ใส่ความเห็นทั้งเสียงส่วนใหญ่และเสียงส่วนน้อย ซึ่งเป็นเอกสารทางวิชาการมากกว่า

 

ทั้งนี้ ตามระบบเมื่อสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้วก็จะส่งรายงานฉบับนี้ไปที่รัฐบาล โดยหลักการรัฐบาลก็ควรที่จะต้องเอารายงานนี้ไปศึกษาประกอบด้วย แต่ในทางปฏิบัติจริงๆก็อยู่ที่ผู้ที่จะมาทำหน้าที่ต่อไป ว่าจะให้ความสำคัญกับรายงานของคณะกรรมาธิการฯ แค่ไหน ซึ่งก็ไม่ได้มีบทบังคับไว้