งบ "ซื้อเรือดำน้ำ" 2.2 หมื่นล้าน ใช้ทำอะไรได้บ้าง เช็กที่นี่

23 ส.ค. 2563 เวลา 8:35 น. 7.8k

เปิดข้อเท็จจริง งบ "ซื้อเรือดำน้ำ" 2.2 หมื่นล้าน ใช้เป็นค่าเหมาจ่ายรายหัวโครงการบัตรทองได้ถึง 5.7 ล้านคน เงินอุดหนุนนนมโรงเรียน 2 ปี งบประมาณกระทรวงพลังงาน 10 ปี

กรณีที่ประชุมอนุกรรมาธิการฯในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีมติเห็นชอบงบจัดซื้อเรือดำน้ำ จากประเทศจีนของกองทัพเรือ จำนวน 2 ลำ วงเงิน 22,500 ล้านบาท กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง ถึงความเหมาะสม  ในขณะที่ประเทศกำลังมีปัญหาโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนอย่างมาก

 

ขณะที่หลายคนออกมาแสดงความเห็นเสนอให้รัฐบาลนำงบประมาณ 22,500 ล้านบาท ที่จะใช้ซื้อเรือดำน้ำ จำนวน 2 ลำ นั้น นำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น เพื่อความคุ้มค่าแทน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการให้จัดแถลงข่าวกรณีการจัดซื้อเรือดำน้ำในวันพรุ่งนี้ (24 สิงหาคม 2563) เวลา13.30 น.ที่ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา โดยประเด็นที่กองทัพเรือเตรียมชี้แจง ได้แก่ ความจำเป็นในเชิงยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณของกองทัพเรือเอง โดยเลื่อนโครงการจัดหาเรือผิวน้ำโครงการจัดหาอากาศยานแล้ว พร้อมทั้งเรื่องเอกสารข้อกฎหมายในการทำสัญญาแบบจีทูจี อำนาจของผู้บัญชาการทหารเรือ ในการลงนามด้วย

ทั้งนี้เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน “ฐานเศรษฐกิจ” จึงขอยกตัวอย่างงบประมาณ 22,500 ล้านบาท ที่จะใช้สำหรับซื้อเรือดำน้ำ สามารถนำไปใช้ในโครงการและงบประมาณของหน่วนงานราชการ เช่น 

 • งบเหมาจ่ายรายหัวโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง ให้คนไทย 5.7 ล้านคน เมื่อคำนวณจากงบเหมาจ่ายรายหัวในปี 2564 คนละ 3,853 บาท
 • เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม(นมโรงเรียน) ให้เด็กนักเรียนที่วประเทศ 2 ปี (ปีละ 10,450 ล้านบาท )
 • งบก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ ‘สัปปายะสภาสถาน’ วงเงินรวม 22,987,266,200 บาท
 • มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ 2 โครงการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คือ โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน" และ “กำลังใจ” งบประมาณ 22,400 ล้านบาท
 • งบประมาณ กระทรวงพลังงาน 10 ปี (ปี 2564 จำนวน 2,390.7 ล้านบาท)
 • งบประมาณ กระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรม 5 ปี (ปี 2564 จำนวน 4,788.2 ล้านบาท)
 • งบประมาณ กรมควบคุุมโรค หน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ควบคุมการระบาดโควิด-19 ได้ถึง 5 ปี (ปี 2564 จำนวน 4,088.6 ล้านบาท)
 • งบประมาณ กระทรวงการต่างประเทศ 3 ปี (ปี 2564 จำนวน 8,475.3 ล้านบาท)
 •  งบประมาณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ 3 ปี ( ปี 2564 จำนวน 8,604.7)
 • งบประมาณ กระทรวงพาณิชย์  3 ปี (ปี 2564 จำนวน 7,247.2 ล้านบาท)
 • งบประมาณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 20 ปี (ปี 2564 จำนวน 1,170.4 ล้านบาท)
 • งบประมาณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5 ปี (ปี 2564 จำนวน 4,845.9 ล้านบาท)
 • งบประมาณ จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  4 ปี (ปี 2564 จำนวน  5,193.5 ล้านบาท)