วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.ชวนร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก ในหลวง ร.9 ทั่วประเทศ

04 ธันวาคม 2566

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. วธ.ชวนร่วมกิจกรรมรวมใจน้อมรำลึก ในหลวง ร.9 ทั่วประเทศ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ชวนดื่มด่ำบทเพลงพระราชนิพนธ์ พระอัจฉริยภาพด้านดนตรีแจ๊ส เสวนาตามรอยพระราชา พร้อมใจทำความดีถวายพระราชกุศล

วันนี้ (วันที่ 5 ธันวาคม 2566) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) รวมใจน้อมรำลึก ในหลวง ร.9 วันชาติและ วันพ่อแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ชวนดื่มด่ำบทเพลงพระราชนิพนธ์ พระอัจฉริยภาพด้านดนตรีแจ๊ส เสวนาตามรอยพระราชา พร้อมใจทำความดีถวายพระราชกุศล

ในหลวง ร.9

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวง ร.9) วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ทั่วประเทศ

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) รวมใจภาคีเครือข่ายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

โดยหน่วยงานในสังกัดของวธ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานที่ จัดทำคำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของแต่ละหน่วยงาน

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.ชวนร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก ในหลวง ร.9 ทั่วประเทศ

อาทิ กรมศิลปากรจัดกิจกรรมเสวนาบรรยายเรื่อง "ตามรอยพระราชา: เศรษฐกิจพอเพียง...สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน" การแสดงดนตรี "เพลงพ่อของแผ่นดิน" เพลงพระราชนิพนธ์ โดย วงดุริยางค์สากล และศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.ชวนร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก ในหลวง ร.9 ทั่วประเทศ

ขณะที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดการแสดงดนตรีแจ๊ส เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จากวงดนตรีเฉลิมราชย์ วงดุริยางค์เยาวชนไทย

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.ชวนร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก ในหลวง ร.9 ทั่วประเทศ

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร (Thai Youth Orchestra : TYO) คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย (Thai Youth Choir : TYC) และวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย (Thai Youth Winds : TYW) โดยสำรองที่นั่งเข้าชมได้ฟรีที่เว็บไซต์ dcpthaiyouth.net

นายเสริมศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 กรมการศาสนาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และสดับปกรณ์ (พิธีการทอดผ้าบังสุกุล) กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดลานวัด ศาลาการเปรียญ พระอุโบสถ ห้องน้ำ-ห้องสุขา และตัดแต่งกิ่งไม้ภายในบริเวณวัด ตลอดจนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.ชวนร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก ในหลวง ร.9 ทั่วประเทศ

ใช้ดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลืองจัดทำพานพุ่มและตกแต่งสถานที่ประกอบพิธี ซึ่งดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้ประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีสีเหลืองตรงกับ “วันจันทร์” ซึ่งเป็นวันพระบรมราชสมภพ แสดงถึงพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ ที่เรียบง่ายและพอเพียง และถือเป็นต้นไม้มงคลที่เชื่อกันว่าเป็นดอกไม้ที่มาจากสรวงสวรรค์ หากปลูกไว้ก็จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและครอบครัว มีความอยู่ดี กินดี และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ณ ท้องสนามหลวง และพิธีวางพานพุ่มถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยกระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยพร้อมเพรียงกัน