5 อันดับกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" ที่ลูกอยากทำร่วมกับพ่อมากที่สุด

04 ธันวาคม 2566

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดผลสำรวจ "วันพ่อแห่งชาติ 2566" คนไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมเผย 5 อันดับกิจกรรมที่ลูกอยากทำร่วมกับพ่อมากที่สุดในวันสำคัญปีนี้ 

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีต่อ "วันชาติไทย/วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2566 จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ จำนวน 14,426 คน ครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาค

โดย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สรุปผลได้ดังนี้ เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.40 ทราบว่า วันชาติไทย/วันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม และผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 86.15 ทราบว่า ดอกพุทธรักษาถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้จัดขึ้น 3  อันดับแรก

 • ร้อยละ 60.39 การทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 • ร้อยละ 49.63 การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 • ร้อยละ 43.33 การส่งเสริมยกย่องผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องว่าเป็นพ่อตัวอย่าง 

เมื่อสอบถามเด็ก เยาวชนและประชาชน คิดว่า วันชาติไทย/วันพ่อแห่งชาติ มีความสำคัญอย่างไร

 • ร้อยละ 71.95 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • ร้อยละ 60.27 เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อในโอกาสพิเศษ
 • ร้อยละ 55.43 เพื่อให้เห็นความสำคัญในบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัว/สังคม

สิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามตั้งใจจะทำเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 • ร้อยละ 70.23 ร่วมกิจกรรมตามสถานที่ที่จัดงานวันพ่อแห่งชาติ
 • ร้อยละ 64.37 ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 • ร้อยละ 48.36 ประดับธงชาติไทยบริเวณอาคารบ้านเรือน

5 อันดับกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" ที่ลูกอยากทำร่วมกับพ่อมากที่สุด

กิจกรรมที่เด็ก เยาวชน และประชาชนจะทำร่วมกับพ่อ เนื่องในวันชาติไทย/วันพ่อแห่งชาติ 5 อันดับแรก

 • ร้อยละ 66.09 ชวนคุณพ่อและครอบครัวทำอาหารรับประทานร่วมกัน
 • ร้อยละ 42.37  ชวนคุณพ่อทำกิจกรรมนันทนาการออกกำลังกายกับครอบครัว
 • ร้อยละ 34.74 ชวนคุณพ่อไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์
 • ร้อยละ 34.29 ชวนคุณพ่อและครอบครัวไปร่วมงานเทศกาลดนตรี ศิลปะ
 • ร้อยละ 31.96 ชวนคุณพ่อชมละคร/ซีรีส์/ภาพยนตร์

จะทำอะไรเพื่อทดแทนพระคุณพ่อในฐานะที่เป็นลูก

 • ร้อยละ 62.34 เชื่อฟังคำสั่งสอน
 • ร้อยละ 59.77 เอาใจใส่ดูแลท่าน
 • ร้อยละ 57.72 ตั้งใจเรียน/ตั้งใจทำงานให้ดี

พ่อในความคิดของเด็ก เยาวชน และประชาชน ควรเป็นแบบใด  

 • ร้อยละ 34.24 เห็นว่า เป็นแบบอย่างที่ดีของลูก 
 • ร้อยละ 27.62 ให้ความรัก ความอบอุ่นกับครอบครัวอยู่เสมอ 

กิจกรรมที่เด็ก เยาวชน และประชาชนจะทำร่วมกับพ่อ เนื่องในวันชาติไทย/วันพ่อแห่งชาติ 

 • อาหาร (Food) การทำอาหารรับประทานร่วมกัน
 • กีฬา(Fighting) ออกกำลังกายกับครอบครัว
 • การท่องเที่ยว (Tourism) ไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์
 • การไปร่วมงานเทศกาลดนตรี ศิลปะ (Festival)
 • ภาพยนตร์ (Film) ชวนคุณพ่อชมละคร/ซีรีส์/ภาพยนตร์

นับเป็นเรื่องที่ดีเพราะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านต่างๆของประเทศ สร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชนและประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว