ลุ้น "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -เบี้ยคนพิการ 2567 "จ่ายเดือนละ 1000 บาท

22 ก.พ. 2567 | 21:06 น.

ข่าวดีกลุ่มเปราะบาง เตรียมลุ้นปรับปรุงเบี้ยผู้สูงอายุ-เบี้ยคนพิการ 1000 บาทต่อเดือน และเงินอุดหนุนบุตร แบบถ้วนหน้า เด็กทุกคนในประเทศไทยได้เงินช่วยเหลือเยียวยา

กลุ่มเปราะบาง อันประกอบไปด้วยเด็กแรกเกิด -6 ขวบ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมลุ้นการปรับปรุงเงินช่วยเหลือครั้งใหม่ รวมไปถึงการปรับปรุงเงื่อนไขการรับเงินสนับสนุนช่วยเหลือ เพราะล่าสุดเจ้ากระทรวงอย่าง "นายวราวุธ ศิลปอาชา" ได้นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐ ซึ่งประเด็นที่ได้มีการพูดคุยประชุมกันนั้น มีเรื่องที่น่าสนใจ เริ่มตั้งแต่ เงินอุดหนุนบุตร ที่จะเร่งผลักดันโครงการเด็กแรกเกิดถ้วนหน้า ส่วนผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ จะมีการปรับปรุงเบี้ยเป็น 1,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้สามารถตรวจสอบบทสรุปการประชุมในครั้งนี้ได้ดังต่อไปนี้
 

เงินอุดหนุนบุตร

  • เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ขวบ เดิมสนับสนุน 600 บาทต่อคนต่อเดือน(ต้องลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนบุตร) จะปรับเปลี่ยนเป็นเงินสนับสนุนแบบถ้วนหน้า โดยเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ขวบทุกคนในประเทศไทยจะได้รับเงินอุดหนุนจำนวนนี้

 เบี้ยผู้สูงอายุ 

  • เดิมจ่ายแบบขั้นบันได เริ่มที่ 600 บาท สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60-69 ปี  , 700 บาท สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 70-79 ปี , 800 บาท สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 80-89 ปี และ 1,000 บาทต่อเดือน สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป โดยการประชุมครั้งนี้จะปรับเป็นแบบถ้วนหน้า และจะปรับเป็น 1,000 บาททุกคน


เบี้ยความพิการ 

  • เดิมผู้พิการจะได้รับ 800 บาทต่อคนต่อเดือน ปรับเป็น 1,000 บาท
  • ผู้ช่วยคนพิการ เดิมได้ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 50 บาท จะปรับขึ้นเป็น 100 บาทต่อชั่วโมง 
     

นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขั้นตอนต่อไป คณะอนุกรรมการจะต้องนำเสนอข้อเสนอทั้งหมดที่เห็นชอบเข้าคณะกรรมการใหญ่ แล้วจะมีการดำเนินการต่อไปเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณและนโยบายต่างๆ 

 

ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง "ฐานเศรษฐกิจ"จะนำเสนอต่อไป

 

ลุ้น "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -เบี้ยคนพิการ 2567 "จ่ายเดือนละ 1000 บาท