ตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ – เบี้ยความพิการ ผ่านแอปทางรัฐได้แล้ววันนี้

02 ธ.ค. 2566 | 09:57 น.

ข่าวดี!ตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -เบี้ยความพิการ ผ่านแอปพลิเคชัน"ทางรัฐ"ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เช็คช่องทางดาวน์โหลดที่นี่

ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง วันนี้ภาครัฐฯนำโดย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สำนักนายกรัฐมนตรี  โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ได้เปิดบริการ "ตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" และ"เบี้ยความพิการ" ผ่าน Super App “ทางรัฐ” 

 

สำหรับแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" เป็นเสมือน “ซูเปอร์แอปของภาครัฐ” ที่ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในแอปพลิเคชันเดียว โดยประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง 
 

ช่องทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐ

 

อนึ่งการจับมือร่วมกันในครั้งนี้ของกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สำนักนายกรัฐมนตรี ในการนำบริการตรวจสอบ"เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" และ"เบี้ยความพิการ" ถือเป็นก้าวสำคัญสู่สังคมดิจิทัล และพัฒนาภาครัฐสู่การเป็น Digital Government ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งใช้การบริหารจัดการข้อมูลกลาง (Portal) ที่เชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน ลดขั้นตอนเข้าถึงบริการ ประชาชนสามารถใช้บริการได้สะดวก ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ลดขั้นตอน และลดการใช้เอกสารต่าง ๆ

ตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -เบี้ยความพิการ ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้ตลอด 24 ชั่วโมง