เบี้ยผู้พิการ 800 -1,000 บาท เช็คเงื่อนไข-ช่องทางสมัครที่นี่

09 มี.ค. 2565 | 11:20 น.

เปิดเงื่อนไขการรับเบี้ยความพิการ 800 -1,000 บาทสำหรับผู้พิการ ใครบ้างมีสิทธิได้รับ พร้อมแนะช่องทางการสมัคร - หลักฐานประกอบ ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่นี่

วันที่ 9 มีนาคม 2565 "ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับเบี้ยความพิการ สำหรับผู้พิการ ที่ตามปกติจะมีการช่วยเหลือเยียวยาเดือนละ 800 บาท สำหรับผู้พิการอายุ 18 ปีขึ้นไป  ส่วนผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บาท ซึ่งผู้พิการที่จะขอรับเบี้่ยความพิการได้นั้น จะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการก่อน 

 

สำหรับผู้พิการที่ต้องการสมัครบัตรประจำตัวคนพิการ สามารถตรวจสอบเงื่อนไข - ขั้นตอน -ช่องทางการสมัครได้ดังต่อไปนี้


คุณสมบัติของคนพิการที่ยื่นคำขอ 

 •  เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย

สถานที่ให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ
กรุงเทพมหานคร

 1. ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร ณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 2. โรงพยาบาลสิรินธร
 3. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
 4. สถาบันราชานุกูล
 5. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 6. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
 7. ศูนย์บริการคนพิการสายไหม เคหะเอื้ออาทรสายไหม
 8. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)

 

สถานที่ให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรุงเทพมหานคร

ศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัด

 

สถานที่ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

กรุงเทพมหานคร

 1. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศิริราช
 2. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี
 3. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ต่างจังหวัด

 1. โรงพยาบาลประจำจังหวัด/อำเภอ ที่มีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาล
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 3. หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

 • บัตรประจําตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้านของคนพิการ 
 • รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป 
 • เอกสารรับรองความพิการ 

เอกสารหลักฐานของผู้ดูแลคนพิการ (เป็นผู้ซี่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับคนพิการ หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการซี่งคนพิการอาศัยอยู่ด้วยตามความเป็นจริง)

 • บัตรประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ 
 • ทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ 

 

ขั้นตอนการทำบัตร

 • ยื่นคำร้อง 
 • ตรวจสอบหลักฐาน / ข้อเท็จจริง
 • ถ่ายรูป
 • ตรวจสอบความถูกต้อง
 • มอบบัตรให้คนพิการ

 

ขั้นตอนการขอทำบัตรประจำตัวคนพิการ

 

นอกเหนือจากสิทธิการขอรับเบี้ยความพิการ 800 -1,000 บาทต่อเดือนแล้ว ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ยังมีสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองอื่นๆอีกมากมาย โดยสามารถคลิกอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ (คลิกที่นี่)

 

หรือหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313

 

คู่มือคนพิการ