กรมบัญชีกลาง โอนเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางวันที่ 10 พ.ค.นี้

08 พ.ค. 2566 | 22:26 น.

เตรียมรับเงิน! กรมบัญชีกลาง ประกาศโอนเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เงินอุดหนุนบุตร เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในวันที่ 10 พ.ค.นี้

รายงานจากกรมบัญชีกลาง ประกาศว่า ได้เตรียมดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนบุตร หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ในวันพุธที่ 10 เดือนพฤษภาคม 2566 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิ์ หรือผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ดูแลคนพิการ และผู้ปกครองเด็กแรกเกิด ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายในอัตราแบบขั้นบันได 

 • อายุ 60-69 ปี อัตรา 600 บาท/เดือน
 • อายุ 70-79 ปี อัตรา 700 บาท/เดือน
 • อายุ 80-89 ปี อัตรา 800 บาท/เดือน
 • อายุ 90 ปี ขึ้นไป อัตรา 1,000 บาท/เดือน
   

เบี้ยความพิการ จ่ายเดือนละ 800 และ 1,000 บาท ดังนี้

 • อายุต่ำกว่า 18 ปี เดือนละ 1,000 บาท
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป เดือนละ 800 บาท

เงินอุดหนุนบุตร

 • เดือนละ 600 บาทต่อเดือน จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

 

เตรียมรับเงินอุดหนุนบุตร

ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • กรมบัญชีกลาง Call Center 0-2270-6400 หมายเลขโทรศัพท์กลาง 0-2127-7000
 • ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง(คลิกที่นี่
 • ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.)
 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

กลุ่มเปราะบาง เตรียมรับเงินช่วยเหลือเยียวยางวดเดือนพฤษภาคม 2566