svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ต่างชาติเข้าไทยมีเงื่อนไขอย่างไร ต้องโชว์ผลฉีดวัคซีนหรือไม่ ดูเลยที่นี่

11 มกราคม 2566

ต่างชาติเข้าไทยมีเงื่อนไขอย่างไร ต้องโชว์ผลฉีดวัคซีนหรือไม่ ดูเลยที่นี่มีคำตอบ หลังกระทรวงสาธารณสุขออกมาตรการในการเข้าประเทศสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติ พร้อมทำประกันสุขภาพ

ต่างชาติเข้าไทยมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทย และนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเข้าไทยอย่างมาก

 

หลังจากที่ก่อนหน้านี้เกิดประเด็นปัญหาเรื่องการขอดูผลการฉีดวัคซีน และล่าสุดนักท่องเที่ยวจีนเริ่มเดินทางเข้าไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 66 ที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดโดยง่าย ทำให้คนในประเทศเกิดความวิตกกังวลเป็นอย่างมาก

 

ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาตรการในการเข้าประเทศไทย สำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติ ประกอบด้วย 

 

 • ยกเลิกข้อกำหนดตรวจเอกสารรับวัคซีน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย
 • ผู้เดินทางที่มาจากประเทศที่กำหนดให้มีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบก่อนจะเดินทางออกจากประเทศไทย จะต้องมีประกันสุขภาพวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ที่ครอบคลุมการรักษาโควิด 19 ตลอดช่วงระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยและบวกเพิ่มอีก 7 วัน

 

สำหรับผู้มาประกอบภารกิจ รวมถึงลูกเรือ นักเรียน อาจจะใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานเจ้าภาพหรือเอกสารแสดงถึงการมีประกันรูปแบบอื่นรับรองแทน

 

เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อจะสุ่มตรวจเอกสารรับรองประกันสุขภาพของผู้เดินทางจากประเทศดังกล่าวหากพบว่าไม่มีเอกสารประกันสุขภาพ ผู้นั้นจะต้องซื้อประกันสุขภาพก่อนเข้าเมือง

 • ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทย และผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องหรือต่อเครื่อง ได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบเอกสารประกันสุขภาพ
 • สายการบินต้องยึดตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามคู่มือแนวทางตามความเหมาะสม เช่น ขอให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ยกเว้นช่วงรับประทานอาหาร หรือในภาวะฉุกเฉิน
 • ผู้โดยสารที่มีอาการของโรคโควิด 19 ระหว่างการเดินทาง ได้รับการแนะนำให้รับการตรวจโควิด 19 เมื่อเดินทางมาถึงจุดหมาย

 

สำหรับรายชื่อประเทศที่กำหนดให้ผู้เดินทางมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบก่อนจะออกจากประเทศไทย ประกอบด้วย 

 

 • จีนแผ่นดินใหญ่ (China Mainland)
 • อินเดีย (India)

 

ต่างชาติเข้าไทยมีเงื่อนไขอย่างไร


อย่างไรก็ดี กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการออกข้อกำหนดในการทำประกันสุขภาพสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ที่ต้องตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการก่อนกลับประเทศ ดังนี้

 

 • ประกันสุขภาพที่รวมค่ารักษาพยาบาลสำหรับการเจ็บป่วย Acute illness, Sickness) รวมถึง travel insurance ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายโรคโควิด - 19 โดยต้องไม่ใช่ประกันอุบัติเหตุ (Accident)
 • วงเงินครอบคลุมการรักษาขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น
 • ให้เพิ่มวันครอบคลุมในกรมธรรม์ อีก 7 วันตามกำหนดวันที่จะออกนอกประเทศไทย
 • หลักประกันอื่นใดที่เทียบเท่ากับวงเงินประกันดังกล่าว

ข้อยกเว้น สำหรับผู้เดินทางบางกลุ่มที่มีประกันสุขภาพในรูปแบบอื่น ได้แก่ 

 • ผู้เดินทางสัญชาติไทย
 • ผู้เดินทางสังกัดองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก เป็นต้น
 • ผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางทูต ข้าราชการ
 • ผู้เดินทางต่างชาติที่ทำงาน หรือเรี่ยนในประเทศไทย และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือมีเอกสารประกันสังคมของประเทศไทย
 • ผู้เดินทางต่อเครื่องไปประเทศอื่น
 • กัปต้นและลูกเรือที่เดินทางมาปฏิบัติงาน
 • ผู้เดินทางที่มีหลักประกันอื่นใด ที่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลของตนเองได้

ข้อกำหนดในการทำประกันสุขภาพ