เตือน! ติดเชื้อ"โควิด 19" เสี่ยงไขมันในเลือดสูงมากกว่าผู้ไม่ติดเขื้อ 25%

08 มกราคม 2566

เตือน! ติดเชื้อ"โควิด 19" เสี่ยงไขมันในเลือดสูงมากกว่าผู้ไม่ติดเขื้อ 25% หมอธีระเผยผลการศึกษาจาก Xu E และคณะจากประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุความเสี่ยงยิ่งมาก หากป่วยรุนแรง แม้มีอาการน้อยก็ยังเสี่ยง

โควิด 19 แพร่ระบาดมาแล้วกว่า 3 ปี โดยมีการกลายพันธุ์ไปหลายชนิด โดยเฉพาะจากสายพันธุ์โอมิครอน

 

อย่างไรก็ดี ประเด็นที่สำคัญก็คือ หลังจากที่ติดเชื้อโควิด19 จะส่งผลให้เกิดอาการหลายรูปแบบที่ตามมา

 

ล่าสุดรศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ (หมอธีระ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "Thira Woratanarat (ป๊ามี้คีน)" โดยมีข้อความว่า

 

ความเสี่ยงเรื่องไขมันในเลือดสูงหลังติดโควิด-19

 

หมอธีระ ระบุว่า ล่าสุด Xu E และคณะจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการศึกษากลุ่มประชากรขนาดใหญ่

 

เพื่อเปรียบเทียบระหว่างคนที่เคยติดเชื้อโควิด-19 ประมาณ 52,000 คน 

 

กับกลุ่มประชากรที่ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 ประมาณ 2.6 ล้านคน 
 

และกลุ่มประชากรในอดีตก่อนมีการระบาดของโรคโควิด-19 ประมาณ 2.5 ล้านคน
โดยรวมแล้วอายุเฉลี่ยราว 55-60 ปี และส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่า 80% 

 

ซึ่งมีการติดตามไปกว่า 1 ปี

 

ทั้งนี้ สาระสำคัญพบว่า กลุ่มผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 นั้น 

 

ติดเชื้อโควิด 19 เสี่ยงไขมันในเลือดสูงมากกว่าผู้ไม่ติดเขื้อ 25%

 

จะมีความเสี่ยงที่จะตรวจพบภาวะไขมันในเลือดสูงมากกว่าคนที่ไม่ติดเชื้อประมาณ 25% 

 

อย่างไรก็ดี สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ความเสี่ยงยิ่งมาก หากป่วยรุนแรง 

 

แต่ถึงติดเชื้อแล้วมีอาการน้อย ก็ยังมีความเสี่ยงสูงกว่าไม่ติดเชื้อ

 

โดยเฉลี่ยแล้ว หากติดตามไป 1 ปี จะมีคนเป็นไขมันสูงมากขึ้นกว่าการไม่ติดเชื้อประมาณ 40 ใน 1,000 คน หรือ 4 คนจาก 100 คน

 

นี่คือข้อมูลล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ เมื่อ 6 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

 

และเป็นหนึ่งในปัญหาผิดปกติเรื้อรังหรือ Long COVID ที่ควรเฝ้าระวัง

หมอธีระ ยังระบุอีกว่า คนที่เคยติดเชื้อมาก่อน แม้หายดีแล้ว ก็ควรหมั่นดูแลสุขภาพตนเอง กินให้ดี พักผ่อน 

 

ออกกำลังกายให้เพียงพอ สังเกตอาการผิดปกติ และไปตรวจสุขภาพเป็นระยะ

 

ที่สำคัญคือ การป้องกันตัวไม่ให้ติดซ้ำ เพราะติดเพิ่มแต่ละครั้ง ย่อมมีความเสี่ยงต่อ Long COVID ด้วยเสมอ

 

การใส่หน้ากากอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ ระหว่างใช้ชีวิตประจำวัน จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก